LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Par aktualitātēm Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas fonda darbā

Arī šajā gadā ir jāturpina aktīvi strādāt pie finansu līdzekļu piesaistes Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanai, lai veiktu akūti nepieciešamos glābšanas darbus – jumta renovāciju un pamatu pastiprināšanu. Šo darbu veikšanai nepieciešamais finansējums ir vairāk kā 350 tūkstošu latu apmērā.

Paralēli tam jāstrādāts pie finansējuma piesaistes vēl vairākiem mazākiem projektiem:

·         Labiekārtojuma plāna izstrāde, kam sekotu steidzami veicamo pamatu glābšanas priekšdarbi – grunts planēšana un drenāžas ierīkošana, lai novērstu pastāvīgo ēkas pamatu un mūra mitrināšanos no nesakārtotās lietus ūdens novadīšanas sistēmas un pārāk augstā grunts līmeņa ap ēkas pamatiem. Plāna izstādei un darbu veikšanai nepieciešamais finansējums 16 700 latu apmērā.

·         Ceram, ka izdosies atrast līdzekļus, lai turpinātu darbus pie torņa pulksteņa ciparnīcu atjaunošanas. Pagājušajā gadā pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības finansējumam izdevās atjaunot Rietumu puses ciparnīcu un ar draudzes cilvēku neatlaidīgu darbu izdevies atjaunot arī pulksteņa mehānisma darbību. Vienas pulksteņa ciparnīcas atjaunošanai nepieciešami 1 800 lati (vēl jāatjauno trīs ciparnīcas, kas kopā sastāda summu 5 400 lati).

·         Pakāpeniski jāturpina darbs arī pie Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles unikālo ērģeļu restaurācijas, kā nākamais solis būtu nepieciešams veikt ventilācijas iekārtas nomaiņu un jāturpina arī ērģeļu plēšu remontu. Pašreizējais ventilators ir pavisam nolietojies un jebkurā brīdī var pārstāt kalpot. Bez ventilatora ērģeles diemžēl nav spēlējamas. Ar plēšām patreizējā situācija ir tāda, ka no četrām izmantojamām plēšām divas ir jau restaurētas, kamēr otras divas ir nožēlojamā stāvoklī – āda ir pilnībā nolietojusies.

Esam saņēmuši ziedojumu no fon Eikštetu ģimenes Vācijā (Familie v. Eickstedt) 1.490 eiro apmērā! Pateicoties šim ziedojumam, kas fondā nonācis ar Kurzemes Apvienoto Fondu (Vereinigten Kurländischen Stiftungen) starpniecību izdosies pabeigt darbus pie ērģeļu reģistru pogu numerācijas plāksnīšu izgatavošanas un uzstādīšanas jau vistuvākajā laikā!

Fonds aicina arī turpmāk būt atsaucīgiem un sadzirdēt aicinājumus pēc palīdzības, lai kopīgiem spēkiem soli pa solim tuvotos Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles un ērģeļu atjaunošanai!

Ziedot Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanai iespējams:

Veicot bankas pārskaitījumu (LVL, USD, EUR)

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234
Swedbank, kods HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Piezvanot uz ziedojumu tālruni 90006181 (maksa par zvanu – 1 LVL)

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondam saskaņā ar Finanšu Ministrijas lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tāpēc ziedotāji var saņemt likumā paredzēto nodokļu atlaidi.


  
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»