LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Mīļie brāļi un māsas Kristū!

No sirds sveicinu jūs visus tuvojošajos Trīsvienības svētkos!

Trīsvienīgā Dieva - Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā mēs dienu iesākam un arī pabeidzam. Tā ir lūgšana, kurā mēs dzīvojam, rosāmies un esam. Trīsvienība mums atklāj, cik neaptverami liels ir Dievs un cik mazi un ierobežoti esam mēs, cilvēki. Mēs nespējam ar savu prātu ne aptvert, ne arī izprast Trīsvienīgā Dieva būtību, bet ticībā, sirds pazemībā un ar pateicību mēs pieņemam to, kā Dievs pats Svētajos Rakstos atklājies kā Tēvs, kas radījis debesis un zemi, kā Dēls, kas ar Savu vietniecisko nāvi mūs atpestījis no grēka un nāves varas, un kā Svētais Gars, kas vada mūs svēttapšanas ceļā pretī mūžībai.

Trīsvienīgā Dieva godam mūsu senči cēluši dievnamus un daudzus no tiem nosaukuši Svētās Trīsvienības vārdā. Arī mums Liepājas diecēzē ir tas gods, ka mūsu katedrālei ir dots Svētās Trīsvienības vārds. Lai arī tas ir nams, kas celts Svētās Trīsvienības godam un Dieva tautai par svētību, daudzus gadus tas bija atstāts novārtā, tā pamati nosēdušies, jumts satrupējis, sienas apdrupušas un tā vien izskatās, ka nevienam, kam ir pieejami līdzekļi, mūsu katedrāles liktenis neinteresē. Acīmredzot, ja mēs paši savu katedrāli neglābsim, tad to nedarīs arī neviens cits.

Līdzīga situācija bija Jūdas ķēniņa Joasa laikā, kad pēc daudziem atkrišanas un elku kalpības gadiem Dievs ķēniņa sirdī bija licis vēlēšanos atjaunot Dieva namu. 2. Laiku grāmatas 24. nodaļā rakstīts: „Tā pēc ķēniņa pavēles viņi uztaisīja šķirstu un novietoja to ārpusē pie Tā Kunga nama vārtiem. Pēc tam ķēniņš pasludināja pavēli Jūdā un Jeruzālemē, lai ļaudis pienes Tam Kungam meslus, ko Dieva kalps Mozus Israēlam tuksnesī bija uzlicis. Tad visi vadoņi un visa tauta priecājās, un viņi labprāt atnesa savu daļu un iemeta šķirstā, kamēr tas kļuva pilns. Un katru reizi, kad levītiem vajadzēja aiznest šķirstu ķēniņa pārraugiem, proti, kad viņi redzēja, ka ir daudz naudas šķirstā, tad ķēniņa rakstvedis un augstā priestera pilnvarotais ieradās un iztukšoja šķirstu, un to atkal nonesa, un novietoja savā vietā; tā viņi darīja ik dienas un savāca daudz naudas. Un ķēniņš un Jojada to nodeva tiem, kas bija darba kārtotāji pie Tā Kunga nama; viņi savukārt līga akmeņkaļus un namdarus, lai atjaunotu Tā Kunga namu, un arī vēl dzelzs un vara kalējus Tā Kunga nama labošanai. Darba kārtotāji bija rosīgi, un viņu vadībā darbi veicās labi, tā ka viņi Dieva namu atjaunoja tādu kā iepriekš un nostiprināja to.” (2. Laiku 24:8-13)

Lai Dievs dod, ka mūsu sirdis iedegas par mūsu katedrāles atjaunošanu un arī mēs spētu rīkoties pēc šāda parauga! Kā mēs to darām, tas varētu palikt katras atsevišķās draudzes ziņā. Manuprāt, ļoti piemērota diena ziedojumu vākšanai šai vajadzībai būtu Trīsvienības svētki.

 

Ja esat nolēmuši atsaukties, savu ziedojumu varat ieskaitīt:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ.Nr. 40008108234
A/S Swedbank, HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Jebkuros jautājumos par katedrāles atjaunošanu varat zvanīt Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītājai Kristīnei Liepai – mob. 29486801.

 


Vēlu jums visiem svētīgus Trīsvienības svētkus! Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība, lai ir ar jums visiem!


Sirsnībā –

Pāvils Brūvers


 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»