LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Adventa koncerts 12.decembrī plkst. 17.00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

 Programma:

Dievkalpojums ar kantāti

Sveicieni. Iepazīšanās ar video disku “Virtuālā ekskursija pa Liepājas Svētās Trīsvienības

katedrāli”.

G. A. Homilijs. Korāļa prelūdija “Nāc tu, ļaužu Pestītājs”

Ērģelnieks Lotars Džeriņš

127. psalms.

Draudzes dziesma.

Ak Jeruzaleme, modies, Nu atstāj miegu, kājās dodies! Sauc sargi tornī spēcīgi. Nu jau

tiešām pusnakts klātu, Jūs, jaunavas ar gudru prātu, Jel teciet pretī priecīgi! Šurp līgavainis

nāk, Lai sveces spīdēt sāk! Allelūja! Nu kāzas būs, tad steidziet jūs, Jums kāzu namā ieiet

būs!

Ciāna dzird sargu dziesmas, Skan gaviles, mirdz sveču liesmas, Steidz sirdis lielo prieku

paust: Draugs tiem nāk no debess vēlīgs, Pilns lēnprātības, taisnīgs žēlīgs Kā spoža rīta

zvaigzne aust! Ak, nāc, Tu palīgs cēls! Ak, nāc, Tu Dieva Dēls! Gaismā tērpies Tu

parādies! Mēs steidzamies Pie Tava galda mieloties!

Lai teic Tevi, kam vien mēle, Lai dzied, lai pūš, lai kokles spēlē, Lai visiem zvaniem zvanīt

zvan! Pērļu vārtiem izrotātā, Un eņģļu mēlēm apdziedātā Nu Ciānā Tev slava skan! Kad

acis redzēja, Kad ausis dzirdēja Tādu prieku? - Nu līksmojam, Nu pateicam Tev, savam

goda Ķēniņam!

Mateja ev. 6, 25-34.

G. A. Homilijs. Korāļa prelūdija “Nu topi slavēts Jēzuliņš”

Mācītāja Martina Grāla uzruna

G. A. Homilijs. Korāļa prelūdija “Kas Dievam debesīs liek valdīt”

Lūgsna.

G. A. Homilijs. Kantāte “Velti jums agri celties”

Baiba Davidaite (soprāns)

Anna Kaskeviča (alts)

Mārtiņš Zvīgulis (tenors)

Kalvis Kalniņš (baritons)

Koris “Laiks”

Kamerorķestris

Diriģents Normunds Dreģis

Vācu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Latvījā

Par atbalstu pateicība Vācijas vēstniecībai Latvijā un Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas

atjaunošanas fondam un draudzei.


Gotfrīds Augusts Homilijs

Kantāte “Velti jums agri celties”

1. Koris

Velti jums agri celties un vēlu palikt nomodā un ēst savu maizi ar bēdām, jo saviem

draugiem viņš dod miegā.

2. Rečitatīvs

Kas cilvēkam tiek no viņa raizēm? Ar rūpēm viņš gulstas un pavada gaŗās naktis nomodā –

no rīta viņu sagaida jaunas veltīgas mokas. Vēl grūtāka ir diena; jo līdz vakaram tek

sviedri no viņa bālajiem un izdēdējušajiem vaigiem, bet nekā viņš nevar prasīt, lai kā būtu

pūlējies, un velti darbojas viņa neizsmeļamais čaklums.

3. Ārija

Ai cilvēk, tava negausīgā sirds izraugās veltas pūles un sāpes, izdabādama nīcīgām

iekārēm. Kas meklē bagātību, godu, izbaudu, tas cerētā augļa vietā tiek atalgots ar raizēm,

bailēm un bēdām.

4. Rečitatīvs

Atzīsti jel savu nevarību, nožēlojamais cilvēk! Kam gribi pūlēties un neauglīgi vilkties

iznīcīgu lietu jūgā? Jā, tev nevajaga šo moku. Tikai mācies labi apcerēt, ko gudrais ķēniņš

Zālamans saka: Tāpēc es saku, ka nekas nav labāks, kā kad cilvēks priecājas savā darbā, jo

tā ir viņa daļa. Padoms labs, tu saki; bet kā lai nonāk pie tā, ka bez raižu un rūpju varētu

priecāties savā darbā?

5. Korālis

Ej lūdzot, dziedot Dieva pēdās,

To dari, kas tev pienākas.

Met uz to Kungu savas bēdas,

Tas tavu svētīb’ atjaunos.

Kas Dievam tic un paļaujas,

To viņš nemūžam neatstās.

6. Rečitatīvs

Jā, protams, darbs ir mūsu daļa, ko Kungs šai dzīvē mums ar gudru ziņu uzdevis. Īsais

laiks paiet steigšus, un kuŗš meklē tikai slinkumu un kūtrību, tas palaiž gaŗām dzīves

labāko augli, kurpretim no darba vēl neviens nav nomiris. Bet ko mēs iegūstam no raizēm

un bailēm? Tikai padzen kremtošās domas un paliec sev nospraustajās robežās! Stājies

mierīgs uz tā ceļa, ko pats Dievs tev rāda, tad tavas pūles un darbs kļūs viegls. Ko tavs

amats un kārta prasa, to veic uzticīgi un ar neapnikušu roku! Visuaugstā gods un vispārības

labums lai ir tavs vienīgais, tavs lielākais mērķis, un lai par tava darba augļiem rūpējas

vienīgi Dievs, kuŗš jau iepriekš pazīst un meklē tavu labumu. Viņa aizredze vada tevi visos

tavos ceļos, un negaidot tevi iepriecina viņa svētība. Tā tu vari darbā priecāties un šeit un

viņā saulē vākt visbagātākos augļus.

7. Korālis

Tā ļaujies, dvēsle, klusi / Un Dieva sirdī dusi,

Kas tevi radīj’s ir. / Lai iet kā iet, Dievs gādās

Un tavos darbos strādās, / Tas visas lietas zin un šķiŗ.


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»