LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē notiek plaši renovācijas darbiLiepājāKatedrālē pašlaik notiekošie būvdarbi ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" īstenošana.

Pagājušā gada nogalē tika uzsākti pamatu nostiprināšanas darbi ar injekcijas metodi, kurus veic SIA „Mikropāļi.” Injekcijas pāļi tiek ierīkoti ārpusē un iekšpusē pa nesošo sienu un kolonu kontūrām. Baznīcas ēka, kopš tās pamatu ielikšanas ir balstījusies uz koka pāļiem, kas izvietoti zem nesošajām sienām un kolonām, pāļu gali un augšējā daļa mainīgā gruntsūdens līmeņa robežās ir sairusi no puves, kā rezultātā notiek nesošo sienu un kolonnu nevienmērīga sēšanās. Pamatu pastiprināšanas projekta ietvaros, praktiski koka pāļi tiek nomainīti uz injekcijas pāļiem 9 metru dziļumā. Kopskaitā pa baznīcas perimetru tik iestrādāti nepilni pieci simti injekcijas pāļi, darbus veicot no zemes virsmas celtnes ārpusē un no pirmā stāva grīdas līmeņa ēkas iekšpusē, atsevišķi pāļi tiek ierīkoti arī no pagraba grīdas līmeņa. Pamatu nostiprināšanas darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada martam.

Paralēli notiek arī jumta renovācijas darbi, kas uzsākti š.g. maijā, darbu izpildītājs ir SIA „Kurzemes Krāsas”. Projekta ietvaros tiek mainīts jumta segums, tiek veikts jumta koka konstrukciju remonts, nomainot pilnībā satrupējušos nesošo konstrukciju posmus pret jauniem, vai protezējot un saglabājot veselos, tiks uzstādītas arī jaunas lietus ūdens novadīšanas teknes, stiprinātas velves un veikta jumta dekoratīvās balustrādes restaurācija. Arī jumta renovācijas darbus plānots pabeigt 2014.gada martā.

Projekta kopējās izmaksas ir 432 884,17 lati no kurām ERAF finansējums ir 49,99%, kas sastāda summu 216 486,37 lati, pārējie 216 485,37 lati ir projekta iesniedzēja līdzekļi, kurus ziedojumu veidā piesaistījis Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds.

Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds vēlas pateikties visiem ziedotājiem, gan privātpersonām, gan juridiskajām personām, kas līdz šim ir atbalstījušas mūsu pilsētas lepnuma Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus! Un aicina to darīt arī turpmāk, šobrīd notiekošie darbi ir tikai pats, pats pamats, lai novērstu kritiskās problēmas, apturot baznīcas pamatu nevienmērīgo sēšanos un veicot jumta renovāciju. Veicot iepriekš minētos objekta glābšanas darbus, tiks samazināti draudi baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un novērsti draudi baznīcas apmeklētāju drošībai, nodrošinot dievnama ilglaicīgu izmantošanu nākotnē.

Saskaņā ar Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas koncepciju, kā nākamie darbi tiek plānoti fasādes renovācija, tai skaitā logu restaurācija un torņa fasādes atjaunošana. Šo vērienīgo darbu īstenošanai vēl stāv priekšā nopietns pirmsprojekta izpētes darbs, kvalitatīvu tehnisko projektu izstrāde, saskaņošana un pats galvenais nepieciešamā finansējuma piesaiste. Lūdzot Dieva palīdzību un svētību, cerot uz sabiedrības atbalstu un iespēju saņemt kaut daļēju finansējumu no Eiropas Savienības līdzekļiem mēs to izdarīsim!

Šobrīd notiekošie būvdarbi ir apliecinājums tam, ka tas ir iespējams!

 Informāciju sagatavoja:

Kristīne Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas

atjaunošanas fonda vadītāja


Informācija publicēta: 01.08.2013


Foto: K.Liepa, notiekošie būvdarbi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē


 

All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»