LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbu norisi
2018.gada 23.novembrī

Būvniecības pirmajā pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Faktam, ka darbi sākti tieši šogad vēl lielāko nozīmi piešķir tas, ka 5.decembrī Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju, kas tiks atzīmēta sestdienā 1.decembrī pl.11.00 ar īpašu svētku dievkalpojumu.

Būvdarbu “Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija” īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”. Būvuzraudzību veic SIA “AKORDS U”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvprojekta izstrādātāji SIA “Pastorāts” arhitekte Helēna Dekante, SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” arhitekte Marina Mihailova.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Lai darbus veiksmīgi izvestu līdz galam un plānotu tālākos darbus pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds turpina aicināt ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlas  atbalstīt atjaunošanas darbu norisi, ziedot šim mērķim.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804


Pateicamies ikvienam ziedotājam un visiem atjaunošanas darbu komandas dalībniekam par līdzšinējo ieguldījumu!

Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja


‍Turpinās darbi pie katedrāles fasādes atjaunošanas

25.11.2018.

Kopš 2018.gada jūnija vidus, kad tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi, ir uzsākti darbi pie Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas.

Darbus sākot, tika uzceltas sastatnes ap katedrāles galveno ieeju līdz Ziemeļu un Dienvidu ieejām un ap torni. Vasarā tika veikta vēsturiskā apmetuma izpēte un uzsākta bojāto apmetuma daļu noņemšana. Katedrāle ir īpaša ar to, ka tās apmetums vēsturiski ir veidots dažādos laika posmos, līdz ar to, tas nav visai ēkas fasādei vienāds. Lielākā daļa apmetuma ir romāncements, kas Latvijā būvniecībā plaši tika izmantots 19. un 20. gadsimta mijā. Katedrāles fasāde šo apmetumu ieguva 19. gadsimta 60.gados, kad notika pirmā fasādes restaurācija.

Baznīcas ēka sākotnēji ir celta no tā dēvētajiem Holandes ķieģelīšiem, taču jau 19.gadsimtā varēja redzēt, ka tie Liepājas skarbajam klimatam ar spēcīgajiem jūras vējiem un mitrumu nav piemēroti, tāpēc visa ēkas fasāde tika apmesta un ieguva mums tik pierasto pelēko krāsu.

Mūsdienās romāncementu būvniecībā vairs neizmanto, tāpēc ēkas restauratoriem, darbus sākot, bija būtiski veikt apmetuma analīzes, lai saprastu, kādi materiāli savulaik tikuši izmantoti.   Izpētes laikā tika atklāts, ka laika gaitā ir izmantoti vairāki apmetuma veidi. Tas sarežģī arī restaurāciju, jo tādējādi arī, restaurējot ēkas fasādi, ir jāizmanto atšķirīgi apmetuma veidi. Tā kā ēkas fasāde tiks arī krāsota, dažāda veida apmetums būs papildu izaicinājums būvniekiem, lai ēka pēc restaurācijas izskatītos viengabalaina.

Noņemot bojātās apmetuma daļas, atklājās sākotnējās izpētes laikā nepamanīti bojājumi ēkas fasādē, kas ir daudz nopietnāki, nekā bija domāts un plānots. Sāļā jūras gaisa ietekmē ir bojāta arī java, kas satur ķieģeļus, ēkas apmetumā ir atklāts daudz metāla detaļu, kas ir korodējušas tik tālu, ka, pieskaroties, sabirst. Korozijas rezultātā ir bojāts arī ap šīm detaļām esošais mūris un apmetums. Ir pilnīgi skaidrs, ka bojātā apmetuma apjoms ir lielāks, nekā bija plānots darbus projektējot, tāpēc ikviens labas gribas cilvēks ir aicināts iesaistīties un palīdzēt, lai varētu veikt visus, arī būvprojektā neplānotos darbus.

Uz Latvijas 100-gades laiku ir jau pabeigta torņa smailes restaurācija un ir redzams smilškrāsas tonis, kādā pēc restaurācijas būs visa katedrāles ēka. Torņa metāla daļa ir atjaunota, pieprotezēta un nokrāsota. SIA firma “UPTK” projektu vadītājs Mārtiņš Lilienfelds stāsta: “Pāreja uz mūra daļu ir nosegta ar skārdu, tas gan bija labā stāvoklī, to atstājām nākamajām paaudzēm''.

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Lai veiksmīgi pabeigtu plānotos un restaurācijas laikā radušos  neplānotos, bet nepieciešamos darbus, kā arī plānotu tālākos darbus  Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanai, Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds, arhitekti un mācītāji turpina aicināt ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlas  atbalstīt katedrāles restaurāciju un atjaunot vēsturisko ēku Liepājas sirdī, ziedot šim mērķim.

Pateicamies ikvienam ziedotājam un atjaunošanas darbu komandas dalībniekam par līdzšinējo ieguldījumu!

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)


 Fotogalerija par restaurācijas darbu norisi apskatāma šeit
Polijas restauratoru darbs Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā


Viens no katedrāles renovācijā iesaistītajiem uzņēmumiem ir Polijas uzņēmums "Bartłomiej Kubiak Konserwacja Zabytków", kas galvenokārt nodarbojas ar akmens un apmetuma restaurāciju. Tieši, pateicoties viņu darbam, katedrāles fasāde atgūs savu bijušo skaistumu. Liepājas projektā uzņēmums darbojas kā projekta ģenerāluzņēmēja SIA “UPTK” apakšuzņēmums.

Uzņēmumam "Bartłomiej Kubiak Konserwacja Zabytków" ir jau liela pieredze, strādājot Latvijā. Ar viņu palīdzību ir restaurēts mākslas muzejs “Rīgas birža”, strādāts arī prezidenta rezidencē Rīgas pilī. 2017.gadā uzņēmums strādāja arī pie Liepājas mūzikas skolas vēsturiskās fasādes atjaunošanas.


 ‍Uzsākts darbs pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas

2018.gada 26.jūnijā

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārējie sadarbības partneri ir vēl trīs tuvākās apkārtnes pašvaldības – Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas, katrs no sadarbības partneriem piedalās ar saviem objektiem un to pilnveidošanu, attīstīšanu un atjaunošanu.

2018. gada jūnija otrajā nedēļā tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi. Projekta ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā plānots investēt 1 miljonu eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 176 470,59 eiro pašu spēkiem savāktos līdzekļus jeb ziedojumus. Plānots atjaunojot katedrāles fasādi, torņa fasādi, tai skaitā restaurēt logus, durvis un smilšakmens detaļas, kā arī ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, veikt pamatu hidroizolāciju un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Kopējais darbu veikšanas laiks ir 2 gadi.

‍Fotoattēlu galerija par darbu uzsākšanu pie fasādes atjaunošanas.

‍TV Kurzeme sižets par darbu uzsākšanu, 28.06.2018.

‍Pirmais Baltijas kanāls sižets par darbu uzsākšanu, 03.07.2018.

 Projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tiks jaunradīts viens jauns tūrisma pakalpojums – izveidota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskiem notikumiem un personībām Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esoši tūrisma pakalpojumi: 1) nodrošināt apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada griezumā ne tikai vasaras sezonā; 2) mainīgās izstādes katedrālē.

Iepirkumu rezultātā būvdarbu īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību veic SIA “Akords U”, būvuzraugs Mārtiņš Metāls, savukārt autoruzraudzību veic SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa.” Būvprojektu “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un akmens detaļu restaurācija” 2016.gadā izstrādāja SIA “Pastorāts”, sadarbībā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Īstenojot  fasādes atjaunošanas darbus, noslēgsies katedrāles glābšanas darbu posms, kas ilguši jau vairāk kā 10 gadus. Glābšanas darbi iesākās 2008.gadā, veicot dievnama ēkā un ērģelēs koksngraužu likvidēšanu ar gāzēšanas metodi, laikā no 2012. līdz 2014.gadam tika veikta ēkas pamatu nostiprināšana un jumta renovācija.

Ar prieku varam sacīt, ka 2018.gadā ir uzsākti katedrāles fasāžu atjaunošanas darbi, zīmīgā gadā, kad Latvija atzīmē simtgadi, bet Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju.

Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem, lai katedrāles atjaunošanas darbi veiksmīgi turpinātos gan pie interjera un mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Pateicamies ikvienam labas gribas cilvēkam, kas snieguši savu atbalstu, lai katedrāles fasāžu atjaunošanas darbus varētu uzsākt un veiksmīgi izvest līdz galam.

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)


‍Restaurācijas darbi

260 gadu ekspluatācijas laikā Sv.Trīsvienības baznīca ir piedzīvojusi vairākus pārbūves, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus.

Pēdējā laika nozīmīgākais veikums ir katedrāles jumta renovācija un pamatu nostiprināšana.
Laikā no 2012. līdz 2014.gadam veikti ēkas konstruktīvās noturības saglabāšanas darbi:

  • jumta renovācija: koka konstrukciju nomaiņa, protezēšana, seguma nomaiņa, pārseguma velvju plaisu aizpildīšana virs Hercoga ložas un biktskrēsla, dekoratīvās balustrādes trūkstošo posmu atlikšana;
  • pamatu pastiprināšanas darbi: injekcijas pāļu izbūve pa baznīcās perimetru gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Izbūvēto pāļu dziļums 9 metri, kopējais pāļu daudzums 468;
  • pilastru nostiprināšanu ar bandāžām un plaisu aizpildīšana pagrabstāvā;
  • branta sēnes likvidēšanas darbi baznīcas interjerā;
  • grīdas seguma nomaiņa baznīcas sānu jomos no bojātās dēļu grīdas uz jaunu ķieģeļu grīdu ieklāšanu uz kvarcotas smilts pamata.

Jumta segums, 2007.gads PIRMS RENOVĀCIJASJumta segums 2014.gads PĒC RENOVĀCIJAS

PIRMS Jumta renovācijas, 2007.gads                      PĒC Jumta renovācijas 2014.gads

Injekcijas pāļu urbšana ap kolonām 2013.gadsNostiprinātie pamati un ieklātā junā ķieģeļu grīda 2014.gada pavasarī

Pamatu pastiprināšana 2013.gads                         PĒC pamatu nostiprināšanas 2014.gads

Neskatoties uz paveikto darbu un ieguldītajiem līdzekļiem arī pašlaik dievnams atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ir nepieciešami tālākie restaurācijas un saglabāšanas pasākumi.

Saskaņā ar izstrādāto un VKPAI saskaņoto tehnisko projektu "Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa renovācija, logu un akens detaļu restaurācija" (projektētāji SIA "Pastorāts", SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa") 2014. gadā apsekojums:

FASĀDES

Šobrīd uz katedrāles fasādēm saglabājies 19.gs. 60.gados klātais romāncementa apmetums bez krāss slāņiem, ar mūsdienu cementa labojumiem.
Daudzviet atsegts ķieģeļu mūris.
Atvēruma plaisas ēkas ārsienās ~0,2...1,0 cm, kuru izcelsme – ēkas nevienmērīga sēšanās laikā līdz 2012.gadam.
Kopumā fasāžu stāvolis vērtējams kā NEAPMERINOŠS.
Arī torņa starpdzegu skārda iesegums - NEAPMIERINOŠĀ tehniskā stāvoklī.
NEPIECIEŠAMA FASĀDES, TORŅA FASĀDES restaurācija.

Galvenā ieeja - Rietumu portāls un fasādeTorņa fasāde

Galvenā ieeja - Rietumu portāls un fasāde                 Torņa fasāde

Stipri bojātas dzegasApmetuma bojājumi

Stipri bojātās dzegas                                                 Apmetuma bojājumi, 2013.gadā


SMILŠAKMENS DETAĻAS

‍Smilšakmens detaļas (pilastri, portāli, logu apmales un to sandriki, jumta balustrādes atsevišķas detaļas) erodējušas, tām klātais apmetums zudis lielākos apjomos, kā uz mūra.
‍Vērojami dažādu laiku pielabojumi.
‍Smilšakmens detaļu tehniskais stāvoklis - NEAPMIERINOŠS.
‍NEPIECIEŠAMA smilšakmeņu restaurācija!

Ziemeļu portāla augšējā daļa

Logu sandriki un apmales                                         Ziemeļu portāla augšjā daļa


Dienvidu portāla augšējā daļaSmilšakmens detaļas

‍Rietumu portāla augšdaļā Liepājas ģērbonis, kā arī detaļas un uzraksti šobrīd bez nepieciešamās restaurācijas pat grūti nolasāmi.


‍LOGI

‍Katedrāles ēkā ir gan koka, gan dzelzs logi ar dažādu rūšu dalījumu.
‍Metāla logi agrāk notikušās pamatu sēšanās ietekmē ir deformējušies, rezultātā saplīsusi daļa stiklojuma.
‍Logu tehniskais stāvoklis kopumā ir NEAPMIERINOŠS.
‍Nepieciešama logu restaurācija/ nomaiņa.


Ārējie logi un torņa slēģiĀrējo logu metāla rāmji

Bojātie metāla logu rāmji - korodējuši un deformēti.


‍LIETUSŪDENS NOVADĪŠANA

Nepieciešama lietusūdens savākšana
‍Reizē ar cokola hidroizolācijas ieklāšanu, nepieciešams ierīkot lietusūdens novadīšanas sistēmu ar pieslēgumu pie lietusūdens kanalizācijas.
‍Kā pagaidu risnājums kalpo grunts planējums ar koka noteces "silēm".


‍ZIBENS NOVADĪŠANA

Esošā nefunkcionējošā sistēma

‍Esošā zibens novadīšanas sistēma ir bojāta un pārstājusi funkcionēt.

2018.gadā tiks uzsākts projekts "Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija" iepriekš minēto bojājumu novēršanai un restaurācijai. 

‍Projekta īstenošanai pietrūkst nedaudz vairāk kā 100 tūkstoši eiro. Nepaliec malā un iesaisties! Tu vari palīdzēt!

‍Informāciju sagatavoja: K.Liepa
‍Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

‍Foto: no Fonda arhīva
Save
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»