LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
  - Kā ziedot?
  - Šobrīd aktuāli
  - Ziedotāji
  - Nodokļu atlaides
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats no 2014. gada JANVĀRA līdz DECEMBRIM

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats no 2014. gada JANVĀRA līdz DECEMBRIM

 

No 2014. gada JANVĀRA līdz DECEMBRIM

Datums

Ziedotāji

Ziedojuma apjoms EUR

 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

 

 09.06.14

Pampāļu ev.lut. draudze

 42 647,74 EUR

25.07.14

Liepājas Rotari klubs ērģeļu restaurācijai

5000,00 EUR

25.07.14.

Vācijas Rotari klubs ērģeļu restaurācijai

 

47 647,74
 

2. Juridiskās personas (nerezidenti)


28.05.14

05.09.14

12.09.14.

21.11.14.

17.12.2014

Ev.luth. KKR HH-West-Sued holst.

Zentrum fuer Mission und OEkumene – Nordkirche weltweit

Zentrum fuer Mission und OEkumene – Nordkirche weltweit

Zentrum fuer Mission und OEkumene – Nordkirche weltweit

‍Zentrum fuer Mission und OEkumene – Nordkirche weltweit

150,30 EUR

100,00 EUR

100,00 EUR

 784,21 EUR

100,00 EUR

1234,51  
 

3. Fiziskās personas (rezidenti)

 

08.01.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

15.01.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

25,00  EUR

24.01.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

25,00 EUR

26.01.14

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

200,00 EUR

01.02.14.

Privātpersonas ziedojums

70,00  EUR

10.02.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

18.02.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas logu atjaunošanai

70,00 EUR

02.03.14.

Privātpersonas ziedojums

70,00 EUR

10.03.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

10.03.14.

Privātpersonas ziedojums   baznīcas atjaunošanas darbiem

20,00 EUR

04.04.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

200,00 EUR

10.04.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

11.04.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas logu atjaunošanai

160,00 EUR

12.04.14.

Privātpersonas ziedojums

70,00 EUR

30.04.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

30,00 EUR

01.05.14.

Privātpersonas ziedojums

70,00 EUR

12.05.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

19.05.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas fasādes atjaunošanai

145,00 EUR

02.06.14.

Privātpersonas ziedojums

70,00 EUR

12.06.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

07.07.2014

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

264,00 EUR

09.07.2014

Privātpersonas ziedojums

70,00 EUR

10.07.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

23.07.14.

 Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

 35,00 EUR

29.07.14

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanai  un jaunu lietu/ darbu veidošanai

100,00 EUR

03.08.14.

Privātpersonas ziedojums

70,00 EUR

14.08.14.

31.08.14.

10.09.14.

02.10.14.

04.10.14.

10.10.14.

 

15.10.14.

 

29.10.14.

01.11.14.

01.11.14.

 

03.11.14

07.11.14.

 

30.11.14.

 

30.11.14.

 

09.12.14.

10.12.14.

 

 

Priovātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanai

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanai  un jaunu lietu iegādei

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

Privātpersonas ziedojums

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00 EUR

70,00 EUR

15,00 EUR

10,00 EUR

70,00 EUR

15,00 EUR

100,00 EUR

 

15,00 EUR

70,00 EUR

200,00 EUR

 

10,00 EUR

 

15,00 EUR

50,00 EUR

 

100,00 EUR

 

10,00 EUR

 

15,00 EUR

 

2649,00 

4. Fiziskās personas (nerezidenti)

 

06.02.14.

Privātpersonas ziedojums

55,00 EUR

04.03.14.

Privātpersonas ziedojums baznīcas atjaunošanas darbiem

200,00 EUR

03.03.14.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

2890,17 EUR

 11.06.14.

 Privātpersonas ziedojums

 50,00 EUR

22.08.14.

Privātpersonas ziedojums ērģeļu restaurācijai

300,00 EUR

3495,17
 

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

 

06.02.14.

Ziedojumu kastīte

15,24 EUR

06.05.14.

Ziedojumu kastīte

25,47 EUR

06.05.14.

Ziedojumu kastīte

15,00 EUR

16.05.14.

Ziedojumu kastīte

15,00 EUR

19.05.14.

Ziedojumu kastīte

38,43 EUR

07.05.14.

Ziedojumi kastīte

27,00 EUR

30.05.14.

Ziedojumi kastīte

20,00 EUR

05.06.14.

Ziedojumu kastīte

20,00 EUR

 15.06.14.

Ziedojumu kastīte pateicības dievkalpojumā

170,29 EUR

17.06.14.

Ziedojumu kastīte

57,00 EUR

20.06.14.

Ziedojumu kastīte kafejnīcā "Darbnīca"

24,00 EUR

25.06.14

Ziedojumu kastīte

20,00 EUR

26.06.14

Ziedojumu kastīte

30,00 EUR

11.07.14.

Ziedojumu kastīte

108,86 EUR

21.07.14

Ziedojumu kastīte

100,81 EUR

31.07.14

Ziedojumu kastīte

89,00 EUR

04.08.14

Ziedojumu kastīte

89,18 EUR

11.08.14.

Ziedojumu kastīte

60,00 EUR

22.08.14

19.09.14.

14.10.14.

14.10.14.

21.10.14.

01.12.14.

Ziedojumu kastīte

Ziedojumu kastīte

Ziedojumu kastīte

Ziedojumu kastīte

Ziedojumu kastīte

Ziedojumu kastīte

184,61 EUR

105,50 EUR

99,36 EUR

47,27 EUR

13,71 EUR

13,00 EUR

1388,73
 

6. Citi ieņēmumi

 

  08.06.14.

Ieņēmumi no suvenīriem

 38,36


 

 

 

Kopā: 54 317,89

 

7. Cits finansējums

 

23.01.14.

Pastorāts SIA

3000,00 EUR

20.02.14.

Pastorāts SIA

2000,00 EUR

28.02.14.

Pastorāts SIA

1000,00 EUR

14.03.14.

Pastorāts SIA

1256,65 EUR

19.03.14.

LPPI Kultūras Pārvalde – projekta finansējums ērģeļu būvvēstures izpētei

1300,00 EUR

27.05.14.

29.09.14.

 

04.12.14.

‍22.12.14.

LPPI Kultūras Pārvalde – līdzfinansējums fonda darbības nodrošināšanai

VKKF – finansējums ērģeļu HW un BW darbiem

Atskaitījums no draudzes projektā ieguldītajiem  līdzekļiem

‍LELB finansiālā palīdzība

4269,00 EUR

2000,00 EUR

 

50 908,68 EUR

‍9960,00 EUR

Sagatavoja: K.Liepa, 19.12.2014   


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»