LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
  - Kā ziedot?
  - Šobrīd aktuāli
  - Ziedotāji
  - Nodokļu atlaides
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats no 2015. gada JANVĀRA līdz DECEMBRIM

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

No 2015. gada JANVĀRA līdz DECEMBRIM

Datums

Ziedotāji

Ziedojuma apmērs EUR

 

1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

 

08.05.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

10.06.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

21.07.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

21.08.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

21.09.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

21.10.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

23.11.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

21.12.2015.

Juridiska personas ziedojums

30,00

 

Kopā:

240,00

 

2. Juridiskās personas (nerezidenti)

 

10.02.2015.

Atbalsta organizācijas savāktie ziedojumi baznīcas atjaunošanai

1285,14

 

 

 

 

3. Fiziskās personas (rezidenti)

 

02.01.2015.

Privātpersonas ziedojums

70,00

06.01.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

12.01.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem un jaunu liet/ darbu īstenošanai

100,00

14.01.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

10,00

31.02.2015.

Privātpersonas ziedojums

70,00

11.02.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

27.02.2015.

Privātpersonas ziedojums

70,00

09.03.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

10.03.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

100,00

16.03.2015.

Privātpersonas ziedojums  ērģelēm

100,00

22.03.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

300,00

02.04.2015.

Privātpersonas ziedojums

70,00

13.04.2015

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

10.05.2015.

Privātpersonas ziedojums

40,00

11.05.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

02.06.2015.

Privātpersonas ziedojums

40,00

10.06.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

03.07.2015.

Privātpersonas ziedojums

60,00

06.07.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

10.07.2015.

Privātpersonas ziedojums 

50,00

17.07.2015.

Privātpersonas ziedojums  ērģelēm

15,00

10.08.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

10.08.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

200,00

27.08.2015.

Privātpersonas ziedojums  ērģelēm

20,00

06.09.2015.

Privātpersonas ziedojums 

30,00

08.09.2015.

Privātpersonas ziedojums 

08,70

11.09.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

06.10.2015.

Privātpersonas ziedojums 

30,00

19.10.2015.

Privātpersonas ziedojums  ērģelēm

50,00

12.11.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

01.11.2015.

Privātpersonas ziedojums 

30,00

07.11.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

100,00

09.11.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

10.11.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

30,00

13.11.2015.

Privātpersonas ziedojums  ērģelēm

50,00

23.11.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

10,00

11.12.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

15,00

27.12.2015.

Privātpersonas ziedojums  baznīcas atjaunošanas darbiem

20,00

 

Kopā:

1 853,70

 

4. Fiziskās personas (nerezidenti)

 

11.03.2015.

Privātpersonas ziedojums

3134,67

 

 

 

 

5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

 

12.01.2015

Ziedojumu kastīte

103,28

26.01.2015

Ziedojums baznīcas atjaunošanai

30,00

29.01.2015

Ziedojums baznīcas atjaunošanai

60,00

16.02.2015

Ziedojumu kastīte

54,00

23.03.2015

Anonīms ziedojums ērģelēm

20,00

08.04.2015

Ziedojumu kastīte

40,00

08.04.2015.

Ziedojumu kastīte

8,11

24.04.2015.

Ziedojumu kastīte  ērģelēm

20,00

06.05.2015.

Ziedojumu kastīte

56,00

15.05.2015.

Lūgšanu brokastu ziedojumu kastīte

50,00

27.05.2015.

Ziedojumu kastīte

42,00

11.06.2015.

Ziedojumu kastīte

200,05

16.06.2015.

Ziedojumu kastīte

49,54

19.06.2015.

Ziedojumu kastīte

97,70

29.06.2015.

Ziedojumu kastīte

71,15

30.06.2015.

Ziedojumu kastīte

135,50

20.07.2015.

Ziedojumu kastīte

53,50

21.07.2015.

Ziedojumu kastīte

322,07

18.08.2015.

Ziedojumu kastīte

65,00

18.08.2015.

Ziedojumu kastīte

385,45

16.09.2015.

Ziedojumu kastīte

36,00

17.09.2015.

Ziedojumu kastīte

229,70

20.10.2015.

Ziedojumu kastīte

23,50

01.12.2015.

Ziedojumu kastīte

147,88

 

Kopā:

2 399,43

 

Ziedojumi kopā:

8 601,06/

 

6. Citi ieņēmumi

 

06.02.2015

Līdzekļi dievnama atjaunošanai

8 467,56

 

 

 

 

7. Cits finansējums

 

01.04.2015.

LPPI Kultūras Pārvalde – līdzfinansējums fonda darbības nodrošināšanai

4 269,00

10.07.2015.

Zentrum fuer Mission atbalsts dalībai Baznīcu dienās Štutgartē

180,00

17.09.2015.

VKPAI  (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) – Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dienvidu vējtvera restaurācijai.

8000,00

18.09.2015.

VKPAI – EKMD (Eiropas kultūras mantojuma dienas 2015) pasākumu nodrošināšanai Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

500,00

08.10.2015.

LELB (Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca) – palīdzība Fonda darbības nodrošināšanai, saskaņā ar LELB budžetu.

2000,00

04.11.2015.

LELB – palīdzība Fonda darbības nodrošināšanai, saskaņā ar LELB budžetu.

2000,00

10.12.2015.

LELB – palīdzība Fonda darbības nodrošināšanai, saskaņā ar LELB budžetu.

2000,00

01.12.2015.

Valsts kultūrkapitāla fonds – finansējums dienvidu vējtvera restaurācijai

2500,00

Sagatavoja: K.Liepa, 02.03.2016.


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»