LV   EN   DE
 Par fondu
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
  - Kā ziedot?
  - Šobrīd aktuāli!
  - Ziedotāji
  - Nodokļu atlaides
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Nodokļu atlaides

Nodokļu atlaides privātpersonām:

Saskaņā ar likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitītas summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu.

Ziedojumi un dāvinājumi, iemaksas privātajos pensiju fondos, apdrošināšanas prēmiju maksājumi un ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 20% no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

Minētās ziedojuma vai dāvinājuma summas tiek atskaitītas no maksātāja gada apliekamā ienākuma, sastādot iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, kurai ir pievienojami dokumenti, kas apliecina maksātāja taksācijas gada laikā veiktos ziedojumus vai dāvinājumus.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

Saskaņā ar likumu „Par uzņēmēju ienākuma nodokli”, rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli samazina par 85% no summām, kas ziedotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Kopējā nodokļa atlaide saskaņā nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas.

Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod budžeta iestādei, valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas, vai sabiedriskā labuma organizācijai (kurai šāds statuss piešķirts saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu) tās statūtos, satversmē vai nolikumā noteikto mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmi par ziedojumu, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi nepiemēro, ja ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.


 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»