LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 


 2013.gada 11.novembrī, Liepājā

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē renovācijas darbi turpinās

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē atjaunošanas darbi turpinās arī rudenī, kad aktīvā tūrisma sezona ir beigusies un dievnamā plānotie remonta darbi var netraucēti tikt īstenoti. Kā jau iepriekš esam informējuši Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē notiek pamatu stiprināšana darbi ar injekcijas pāļiem. No kopējā pamatu pastiprināšanas darba apjoma uz novembra sākumu izpildīti 74 procenti, kas ietver 371 injekcijas pāļu iestrādi katedrāles pamatos. Atlikušajos rudens un ziemas mēnešos tiks turpināts darbs dievnama iekštelpās pie atlikušo 97 pāļu iestrādes baznīcas ziemeļu iekšpusē, grīdas seguma sakārtošanas ziemeļu un dienvidu sānu jomos. Pamatu stiprināšanas darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada martam.

Turpinās arī jumta renovācijas darbi, kas tika uzsākti šī gada maijā. Darbi pie jumta seguma nomaiņas iekavējušies sakarā ar papildus apjomu pie koka konstrukciju remonta, nomainot pilnībā satrupējušos nesošo konstrukciju posmus pret jauniem, vai protezējot un saglabājot veselos. Projekta ietvaros tiek uzstādītas arī jaunas lietus ūdens novadīšanas teknes. Jumta seguma nomaiņas darbiem būvuzņēmējam SIA „Kurzemes krāsas” bija dots termiņa pagarinājums līdz 8.novembrim diemžēl tas netika izpildīts. Taču atlicis pavisam nedaudz – lietus ūdens tekņu un noteku uzstādīšana, atsevišķi jumta kores seguma posmu uzstādīšana un karnīzes seguma pabeigšana baznīcas dienvidu daļā pie torņa. Seguma nomaiņas darbus uzdots pilnībā pabeigt līdz šī gada beigām, lai jau šoziem draudze varētu noturēt dievkalpojumus baznīcā ar jaunu jumta segumu.

Uz nākamā gada sākumu atliek darbi pie velves stiprināšanas un jumta dekoratīvās balustrādes restaurācijas. Velves stiprināšanas darbu nepieciešamība vēl tiek izvērtēta, līdz nākamā gada 1. aprīlim uzdots veikt esošo plaisu monitoringu velvēs pagrabā, velvēs baznīcas bēniņos, kolonnās, ja svārstības netiks konstatētas, tad plaisas griestu velvēs tiks tikai aizpildītas, ja svārstības pamatu stiprināšanas laikā vai pēc tam tomēr tiks konstatētas, tad tiks veikta projektā paredzētā velvju stiprināšana ar dzelzsbetona čaulu no bēniņiem.

Pie dekoratīvās jumta norobežojošās balustrādes restaurācijas ir veikta balustru, margu, pamatņu inventarizācija un tiek risināti jautājumi par atbilstošāko materiālu izvēli restaurācijai un no jauna atlejamo zudušo vai pilnībā bojāto elementu atliešanai no jauna.  

Katedrālē pašlaik notiekošie būvdarbi ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir 432 884,17 lati no kurām ERAF finansējums ir 49,99%, pārējie 216 485,37 lati ir projekta iesniedzēja līdzekļi, kurus ziedojumu veidā piesaistījis Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds. Arī papildus darbu izmaksu segšanai projekta īstenotājs Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudze izmanto saziedotos līdzekļus.

Tāpēc Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina ikvienu atsaucīgu cilvēku atbalstīt mūsu pilsētas lepnuma Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus arī turpmāk, ziedojot: ziedojumu konts: LV91HABA0551015229804, AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV22. Jo šī projekta ietvaros veicamie darbi ir tikai pamats pie kopēja baznīcas restaurācijas plāna. Kā nākamais lielākais posms tiek plānots baznīcas fasādes, torņa fasādes renovācija un logu restaurācija.

Plašāka informācija par Fonda aktivitātēm un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas darbiem: http://trisvienibasfonds.lelb.lv

Nākamā gada 15.jūnijā Trīsvienības svētkos tiek plānots pateicības dievkalpojums un koncerts par dievnama glābšanas darbu pirmā posma pabeigšanu – pamatu stiprināšana un jumta renovācija. Ar prieku un pateicību Liepājas Svētās Trīsvieības ev.lut. draudze un atjaunošanas Fonds aicinās kopā visus atbalstītājus, darbu veicējus un ikvienu, kam šis dievnams ir mīļš un sirdī tuvs!

Pateicība visiem tiem labas gribas cilvēkiem, kas jau ir atbalstījuši dievnama atjaunošanu gan praktiski palīdzot, gan ar padomiem, gan ziedojot!

 Fotoattēli Pims un pēc! Jumta renovācijas un pamatu pastiprināšanas darbiem.

 Informāciju sagatavoja:

Kristīne Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas

atjaunošanas fonda vadītāja

(K.Liepa, tālr.: 63423431)

   LiepājāKatedrālē pašlaik notiekošie būvdarbi ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" īstenošana.

Pagājušā gada nogalē tika uzsākti pamatu nostiprināšanas darbi ar injekcijas metodi, kurus veic SIA „Mikropāļi.” Injekcijas pāļi tiek ierīkoti ārpusē un iekšpusē pa nesošo sienu un kolonu kontūrām. Baznīcas ēka, kopš tās pamatu ielikšanas ir balstījusies uz koka pāļiem, kas izvietoti zem nesošajām sienām un kolonām, pāļu gali un augšējā daļa mainīgā gruntsūdens līmeņa robežās ir sairusi no puves, kā rezultātā notiek nesošo sienu un kolonnu nevienmērīga sēšanās. Pamatu pastiprināšanas projekta ietvaros, praktiski koka pāļi tiek nomainīti uz injekcijas pāļiem 9 metru dziļumā. Kopskaitā pa baznīcas perimetru tik iestrādāti nepilni pieci simti injekcijas pāļi, darbus veicot no zemes virsmas celtnes ārpusē un no pirmā stāva grīdas līmeņa ēkas iekšpusē, atsevišķi pāļi tiek ierīkoti arī no pagraba grīdas līmeņa. Pamatu nostiprināšanas darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada martam.

 

 

Aizvadītajā vasarā svētdienu pēcpusdienās pl. 17.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katderālē neiztrūkstoši skanēja ērģeļmūzika. Nu jau kopumā aizvadītas trīs vasaras, kurās Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles draudze regulāri pilsētniekiem un tūristiem piedāvājusi koncertciklu MŪZIKA DIEVNAMAM. Šobrīd tas ieguvis visiem saprotamu formātu: 45 minūšu dažādu laikmetu ērģeļmūzikas izpildījums ik svētdienu. Mūzika kā māksla ir internacionāla un koncertus apmeklē visdažādākās valodās runājoši cilvēki. Dzirdēt instrumentu, kāds ir tikai Liepājā, iespējams tā daudzi ierakstījuši savu ceļojumu plānos un uzdrošināmies apgalvot – nebūs vīlušies.
 


Svētdien 25. augustā pl. 17.00 ar ērģelnieces Ivetas PELŠES un trompetista Valda BIZUNA izmeklētu programmu noslēgsies ērģeļmūzikas vasara Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē. Koncertcikls MŪZIKA DIEVNAMAM aizsākās pirms trim gadiem ar domu piesaistīt ziedojumus  un sabiedrības uzmanību katedrāles un ērģeļu  restaurācijas darbiem. Nu jau var teikt, ka šie koncerti dzīvo savu dzīvi un ir klausītāju iemīļoti. Daudziem tā apmeklējums kļuvis par svētdienas pēcpusdienas rituālu, kad  visas vasaras garumā varēja baudīt īstas ērģeļmūzikas pērles. Ar VKKF un Liepājas Kultūras pārvaldes finansiālo atbalstu šogad notikuši 12 koncerti.  

Svētdienas 18. augusta koncertprogrammā Sv. Trīsvienības katedrālē pl.17.00 ērģelniece Ilona Birģele  iekļāvusi visdažādāko laikmetu un stilu komponistu darbus, kuri ir vieni no atskaņotākajiem ērģeļmūzikas pasaulē. Klausītāji dzirdēs gan vācu baroka garīgo lidojumu, gan franču elpu simfoniskajā un laikmetīgajā mūzikā, gan spāņu temperamentu no senajām 17. gadsimta  mūzikas lappusēm.

Liepājas ērģeles ir skaņu krāsām pārbagātas. Lai tad koncertā  Sv. Trīsvienības katderālē skan tik daudz krāsu, cik daudzkrāsaina ir pati ērģeļmūzika !!!

 

 
 Mīļie draudzes locekļi un Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles viesi!

"Esi man par klinti, kur patverties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu, Tu, kas esi solījies man palīdzēt, jo mana pils esi Tu." (Ps.71:3)

Esiet sirsnīgi aicināti 10.08.2013. plkst.19.00 mūsu Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē uz sieviešu kora "AUSMA" un Francijas Lionas reģiona - Ševinē pilsētas jauktā kora koncertu. Ieeja par ziedojumiem.

Sieviešu koris "AUSMA" ir viens no titulētākajiem Latvijas koriem ar koncertdarbību vietējā un starptautiskā līmenī. Kora mākslinieciskais vadītājs ir JVLMA profesors, Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents maestro Jānis Zirnis.

Liepājas Sv. Trīsvienības ev. lut. draudze


STARP LIEPĀJU UN Herfordu

Kārtējajā ērģeļmūzikas pēcpusdienā MŪZIKA DIEVNAMAM 11. augustā pl. 17.00 muzicēs liepājniece Līga Auguste. Kopš 2005. gada viņa ir Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles latviešu draudzes ērģelniece, tomēr studijas Vācijā likušas pamainīt ierasto liepājnieces ikdienas ritmu. Jautāta par studijām, Līga atzīst, ka  Herfordā atradusi to, ko patiesi vēlējusies izzināt jau daudzus gadus.  Savukārt it kā spēlējoties ar savu uzvārdu, Līga jau otro gadu atsaucas koncertēt tieši augusta mēnesī, vēl jo vairāk tāpēc, ka ar rūpīgi gatavotu programmu viņa atzīmē arī savu dzimšanas dienu.   

               Līga AUGUSTE (1989) absolvējusi Em. Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu mūzikas teorijas specialitātē, LELB Lutera akadēmiju – baznīcmūzikas nodaļā. Studējusi Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā prof. Vitas Kalnciemas ērģeļklasē. Šobrīd studē baznīcas mūziku Herfordas augstskolā, Vācijā. Piedalījusies ērģeļspēles meistarklasēs pie K. Stembridža, S. de Vries, I. Gutbergas, M. Šneidera un Ž.Gardonji.

11. augusta koncertā skanēs Baha, Tēlemana, Mendeszona, Žigū un Alēna mūzika.

 

Gundars Venens

Koncertcikla producents


LIEPĀJAS ĒRĢEĻMŪZIKAS VASARA turpinās

Ērģeļmūzikas vasara Liepājā zied pilnbriedā. Tiešā un pārnestā nozīmē - skaists un saulains laiks pavadījis Latvijas ērģelnieku sagatavotās programmas jūnijā un jūlijā. Vēl tikai četri koncerti un cikla MŪZIKA DIEVNAMAM trešā sezona būs izskanējusi. Tā šogad iepriecinājusi klausītājus gan ar labi zināmiem skaņdarbiem, gan ar reti atskaņotiem opusiem. Tieši tādā griezumā savu programmu sastādījusi ērģelniece Inese PAIČA, kas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē uzstāsies  4. augustā pl. 17.00. Koncertu ievadot ar Georga Fridriha Hendeļa „Ūdens mūziku” un noslēdzot ar Riharda Dubras „Mūžīgo pakalnu ilgošanos”.


Garīgās mūzikas koncerts "Mūsu Tēvs debesīs...” 12. jūlijā Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē

Garīgās mūzikas koncertu "Mūsu Tēvs debesīs...” 12. jūlijā plkst. 18.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē sniegs ērģelniece Rudīte Līvmane –Lindenbeka (Latvija, Vācija, Berlīne) un baritons Michaels Timms (Michael Timm, Berlīne).


Trešā sezona ciklam MŪZIKA DIEVNAMAM vēl pašā sākumā. 16. jūnijā pl. 17.00 Sv. Trīsvienības katedrālē viesosies ērģelniece Diāna JAUNZEME. Šogad māksliniece savā koncertā izvēlējusies gan pazīstamus, gan Liepājā vēl neskanējušus skaņdarbus: Lanketē, Pahelbela, Bēma, Lībeka, Jongensa un Vidora mūziku.


  

Koncertcikla MŪZIKA DIEVNAMAM turpinājumā - 9. jūnijā uzstāsies latviešu ērģelniece Ligita SNEIBE, kas šobrīd dzīvo Zviedrijas pilsētā Esthammarā.

Vasaras ērģeļmūzikas koncertciklu ar skaistu un pārdomātu programmu, kas arī šogad veltīts Sv. Trīsvienības katedrāles ērģelēm, atklāja Jolanata Barinska un Jevgenija Gorbunova. Koncerti katedrālē skanēs ik svētdienu pl. 17.00, visas vasaras garumā.

Interesanta būs Ligitas Sneibes sagatavotā programma un viņas vēstījums klausītājam.

 


   

Sv. Trīsvienības katedrāles draudze ar Liepājas Kultūras pārvaldes un KKF finansiālo atbalstu, visas vasaras garumā 2. jūnijā sāk koncertciklu MŪZIKA DIEVNAMAM. Līdz 25. augustam, ik svētdienu pēcpusdienās pl. 17.00 uzstāsies Latvijas ērģelnieki. Ziedojumi paredzēti dievnama un ērģeļu restaurācijai. Šī būs jau koncertcikla trešā sezona.Pirms gada, 3. jūnijā, ērģelnieks Jānis Pelše ar niansēs pārdomātu repertuāru atklāja Ērģeļmūzikas vasaras koncertsēriju. No J.S. Baha un J.G. Mītela baroka līdz Š.M. Vidora romantisma smalkumiem Otrajā ērģeļu simfonijā, nolsēdzot koncertu ar cēlo Ādama Ores „Triumfa maršu”. Kaut arī 2012. gada vasaras konecrtcikls bija iecerēts baroka noskaņās, vienmēr esam uzticējušies ērģeļnieku izjūtai un izvēlātajam repertuāram.  Vēl jo vairāk, unikālās ērģeles skaņu daudzveidībā ir tik pāsteidzošas un neatkārtojamas, ka ērģelniekam pašam vispirms jārod saskarsmes punkts un tad jau brīnums būs!

 


2013.gada 25.martā tika noslēgts būvdarbu iepirkuma konkurss Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles jumta renovācijai 2013.-2014.gadā saskaņā ar ERAF līdzfinansēto projektu "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana".

Jumta renovācijas darbus veiks SIA „Kurzemes krāsas”, ar ko noslēgts būvdarbu veikšanas līgums 2013.gada 19.aprīlī.

Jumta renovācijas darbi veicami saskaņā ar 2009.gada Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas jumta renovācijas tehnisko projektu.

 

 

Informāciju sagatavoja:  Ilze Vitāle

28.05.2013.
 
 

No 01.05.2013. līdz 05.05.2013. ar devīzi "Tik daudz, cik tev nepieciešams" Hamburgā notika 34.Vācijas baznīcas dienas. Baznīcas dienu ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja I.Vitāle izstādē prezentēja Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles aktivitātes un tās atjaunošanas darbu virzību. I.Vitāle izstādē piedalījās kopā ar Vācu baznīcu Latvijā - mācītāju M.Schoch, kā arī vācu draudžu pārstāvjiem no Liepājas, Rīgas, Dobeles un Ozolniekiem.Š. g. 22. martā Vācu draudzes namā notika pasākums „2.Lūgšanu brokastis”, kuras rīkoja nodibinājums Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles draugiem, atbalstītājiem un labas gribas cilvēkiem.

         


 

No 2013.gada 11.marta ir izsludināta cenu aptauja Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles jumta renovācijas darbu veikšanai 2013.-2014.gadā saskaņā ar ERAF līdzfinansēto projektu "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana". Jumta renovācijas darbi veicami saskaņā ar SIA „Pastorāts” 2009.gadā izstrādāto tehnisko projektu „Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas jumta renovācija”. Būvdarbu uzsākšanas termiņš 2013.gada maijs.


Ar cenu aptaujas nolikumu, tehnisko projektu un tāmju formām iespējams iepazīties:

www.trinitatis.lv sadaļā „Baznīca vakar, šodien, rīt”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.03.2013.

Sīkāka informācija par cenu aptauju: mob.26585678/ trisvienibasfonds@inbox.lv .

 
 

Informācija publicēta 11.03.2013.


 
Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds šī gada sākumā ir saņēmis oficiālu vēstuli no Kultūras ministrijas, vēršoties ar lūgumu pie Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, kā arī citu valstu iedzīvotājiem un ārvalstu pārstāvniecībām, ar vēlmi rosināt savu iespēju robežās finansiāli atbalstīt turpākos Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus. Kultūras ministrijas vēstule ir apliecinājums, cik nozīmīga ir šī ēka ne tikai Latvijai, bet arī Eiropā un pasaulē ar tajā esošajiem valsts nozīmes mākslas pieminekļiem, to skaitā ērģelēm.

Pateicoties Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu un ārvalstu ziedotāju atbalstam, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas finansējumam, kā arī ERAF finansējumam katedrāles glābšanas darbi ir uzsākti. Lai neapstātos pie sasniegtā un realizētu vēl citus atjaunošanas darbus katedrālē, ir nepieciešams ikviena atbalsts. Nav svarīgi, vai Jūsu atbalsts ir mazs vai liels, galvenais, ka tas ir nācis no sirds un ar mērķi nezaudēt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu. Ir jātic, ka vairāku gadu garumā mēs visi kopīgiem spēkiem spēsim atjaunot dievnamu pilnībā.

Kultūras ministrijas vēstuli var apskatīt šeit: LR Kultūras ministrijas vēstule

Ziedot Jūs variet:
Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Reģ. Nr. 40008108234
Konts: LV91HABA0551015229804


   
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»