LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē pamatu pastiprināšanas darbi tuvojas noslēgumam

 

2014.gada 28.februārī, Liepājā


Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle ir piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas, kopš uzsāktajiem atjaunošanas darbiem, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētajā projektā "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana". Šobrīd mēs ar pateicību Dievam varam teikt, ka mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles pamati ir nostiprināti un nevienmērīgās pamatu sēšanās draudi apturēti!

Kopskaitā pa baznīcas perimetru ir veikti 468 urbumi un iestrādāti injekcijas pāļi R 38, 9 metru dziļumā, no austrumu pagraba vēl papildus 24 pāļi. Pāļu izbūve baznīcā ilga vesela gada garumā, SIA „Mikropāļi” nenogurstoši pa posmiem veica pāļu izbūvi.

Arī baznīcas iekštelpā vērojas izmaiņas - veikti vērienīgi darbi pie īstās mājas sēnes izplatības ierobežošanas, veicot koka interjera detaļu demontāžu (sānu soli, koka paneļi, koka grīdas dēļi), velvju atsegšana un smilts seguma nomaiņa, apstrāde ar boru saturošiem līdzekļiem sēnes iznīdēšanai, karsētas smilts ievešana un jaunas ķieģeļu grīdas ieklāšana.

Visi šie darbi un pūliņi veikti, lai apturētu sēnes izplatību baznīcas iekštelpā, sēnes radītie bojājumi stipri skāruši arī dienvidu ieejas vējtveri, tā restaurācija nepieciešama turpmāk. Vizuāli šobrīd baznīcas sienas iekštelpā neizskatās pārāk labi pēc koka paneļu demontāžas – apmetums nobiris, krāsojums bojāts, taču šobrīd baznīcas mūriem ir jāļauj izžūt! Gadiem mitrums ir krājies tiešā pamatu tuvumā ārpusē, koka panelis bez vēdināšanas spraugas iekšpusē, tādējādi nodarot bojājumus sienām, mūriem, pamatiem. Papildus tam, pagājušā gada nogalē tika veikti arī primārie glābšanas darbi pie lietus ūdens novadīšanas nost no pamatiem, veicot liekās grunts norakšanu, zemes virskārtas planēšanu un uzliekot pagaidu lietus ūdens noteces „siles,” lai novērstu lietus ūdens krāšanos tiešā pamatu tuvumā. Šie darbi papildus izmaksāja 4656 lati, kas tika segti no Atjaunošanas Fonda savāktajiem līdzekļiem – ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Pie pamatu pastiprināšanas, Būvdarbu Līgums ar SIA „Mikropāļi,” visi projektā paredzētie darbi ir gandrīz pabeigti, marta pirmajā nedēļā vien atlicis veikt plaisu injicēšanu velvēm zem baznīcas austrumu gala (zem altāra esošajā pagrabā). Arī šajā pagrabā veikti nozīmīgi darbi pie pamatu nostiprināšanas, aizbērts mākslīgi izveidotais pagraba padziļinājums – bedre, ieklāta ķieģeļu grīda, krustvelvju nostiprināšana ar armatūru un pilastru nostiprināšana ar savilcēm. Pie veiktajiem pamatu pastiprināšanas darbiem objektu plānots nodot ekspluatācijā marta vidū.

Esam pateicīgi SIA „Mikropāļi” darbiniekiem par ieguldīto veikumu pie mūsu baznīcas atjaunošanas, godprātīgi, centīgi un atbildīgi pildot uzticētos darbus. Paldies arī projekta autoruzraugam arhitekte Helēnai Dekantei un būvuzraugam Mārtiņam Metālam, SIA „Pastorāts” par ieguldīto darbu projekta īstenošanā un uzraudzīšanā.

Savukārt pie jumta renovācijas, darbus pēc pārtraukuma ziemas sezonā ir atsākuši SIA „Kurzemes krāsas”, ir jāpabeidz jaunā jumta seguma uzklāšana karnīzes posmā, ko neizdevās pagūt pagājušā gada nogalē. Jumta seguma nomaiņas darbi iekavējās, gan laika apstākļu dēļ, gan arī papildus darba apjomam pie koka konstrukciju remonta. Pie jumta renovācijas paredzēti arī baznīcas austrumu gala velvju pastiprināšana no bēniņiem, šos darbus paredzēts veikt pēc 1.aprīļa, kad tiks pieņemts lēmums par piemērotāko velves pastiprināšanas risinājuma, saskaņā ar VKPAI un arhitektes, tehniskā projekta autores H.Dekantes norādījumiem. Līdz tam brīdim uzdots veikt esošo plaisu kontroli pagraba, bēniņu velvēs, kolonās, sienā starp baznīcu un sakristeju, kur ir izvietotas ģipša markas. Lai konstatētu un pārliecinātos, ka līdz ar pamatu nostiprināšanu, sēšanās un ēkas deformācijas ir apturētas. Jumta renovācijas būvdarbu līgumā paredzēts veikt esošās jumta dekoratīvās balustrādes restaurāciju, par šo darbu posmu starp būvuzņēmumu SIA „Kurzemes krāsas” un projekta autori H.Dekanti norit spraigas diskusijas, galvenokārt tehnoloģijas un atjaunošanas metodikas jautājumos.

Sakarā ar atliktajiem velves pastiprināšanas darbiem projekta īstenotājs Liepājas Svētās Trīsvienības draudze ir pieprasījusi ERAF projekta "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" līguma pagarinājumu par četriem mēnešiem, no 24.aprīļa līdz 24.augustam 2014.gadā.

Notiekošie būvdarbi ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir 615 938,68 eiro no kurām ERAF finansējums ir 49,99%, pārējie 308 030,93 eiro ir projekta iesniedzēja līdzekļi, kurus ziedojumu veidā piesaistījis Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds. Visas pildu darbu izmaksas projekta īstenotājs Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudze sedz no saviem līdzekļiem – ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Tāpēc Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina ikvienu atsaucīgu cilvēku atbalstīt mūsu pilsētas lepnuma Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus arī turpmāk, ziedojot: ziedojumu konts: LV91HABA0551015229804, AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV22. Jo šī projekta ietvaros veicamie darbi ir tikai pamats pie kopēja baznīcas restaurācijas plāna. Kā nākamais lielākais posms tiek plānots baznīcas fasādes, torņa fasādes renovācija un logu restaurācija.

Pateicība visiem cilvēkiem, kas jau līdz šim ir atbalstījuši dievnama atjaunošanas darbus gan praktiski palīdzot, gan ar padomiem, gan ziedojot! Īpašs paldies viesiem tiem draudzes cilvēkiem, kas pastāvīgi rūpējas par katedrāles uzkopšanu, kas prasa daudz pūļu, jo paralēli notiekošajiem būvdarbiem notiek baznīcas ikdienas dzīve – dievkalpošana un citas draudzes aktivitātes.

 

Fotoattēlos: jaunās ķieģeļu grīdas ieklāšana baznīcā.


‍Informāciju sagatavoja:

Kristīne Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas

atjaunošanas fonda vadītāja


   
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»