LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

2014.gada 15.jūnijā Trīsvienības svētkos Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē pateicības dievkalpojums un koncerts par veiktajiem katedrāles pamatu nostiprināšanas un jumta renovācijas darbiem.


Svētki iesāksies ar pateicības dievkalpojumu pulksten 10.00 no rīta. Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudze aicina ikvienu, kam sirdī mīļa un tuva ir mūsu Svētās Trīsvienības katedrāle, kas ar savu darbu, ziedojumiem vai padomu ir palīdzējuši un atbalstījuši katedrāles atjaunošanas darbus pie pamatu nostiprināšanas un jumta renovācijas. Lai pateiktos par to Dieva žēlastību, kādu Viņš mums ir parādījis, gādājot par šī dievnama glābšanu no sabrukšanas!

Dievkalpojums notiks latviešu un vācu valodā ar Martinskantorāta kora un orķestra no Sindelfingenas Vācijā līdzdalību. Kalpos Liepājas diecēzes bīskaps P.Brūvers, katedrāles dekāns P.Kalks, Grobiņas iecirkņa prāvests A.Jaunskalže, Vācu evaņģēliski – luteriskās baznīcas Latvijā mācītājs M.Schoch un mācītājs M.Frank no Vācijas.

„Es Tevi pielūgšu Tavā svētajā namā, es teikšu Tavu vārdu par Tavu žēlastību un uzticību, ...” /Ps 138:2/

Bībeles pants, ar kuru aicinām ikvienu piedalīties Trīsvienības svētku dievkalpojumā un šie vārdi ir ierakstīti pateicības plāksnē, kas tiks izvietota katedrālē, pateicībā par saņemtajiem ziedojumiem no 69 privātpersonām, 24 juridiskām personām, daudziem anonīmiem ziedotājiem Latvijā un ārvalstīs. Kā arī par sniegto atbalstu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Rietumu Bankas labdarības fondam, Liepājas pilsētas pašvaldībai, Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai un Vācu evaņģēliski – luteriskajai baznīcai Latvijā.

Turpinājumā svētku programmā 12.30 sadraudzība katedrāles dārzā un 18.00 Martinskantorāra kora un orķestra no Sindelfingenas pilsētas Vācijā koncerts. Ikviens ir sirsnībā gaidīts un aicināts!

Trīsvienības svētki Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudzei ir īpaši , gan tāpēc, ka Svētās Trīsvienības vārdā ir iesvētīta mūsu baznīca, gan arī tāpēc, ka šogad varam pateikties par veiktajiem pamatu nostiprināšanas un jumta renovācijas darbiem. Šie darbi bija primāri nepieciešami, lai novērstu draudus gan šī nama pastāvēšanai, gan mums pašiem, kas tajā kalpojam, apmeklējam to. Jo baznīcas pamatiem nevienmērīgi sēžoties, aizvien jaunām plaisām pārseguma velvēs veidojoties, branta sēnei un trupei izplatoties, jumta nesošajām konstrukcijām trūdot, šīfera segumam drūpot un jumta balustrādes gabaliem vēja brāzmās krītot, situācija strauji ar katru gadu pasliktinājās.

Turpat jau pus gadsimta garumā, tika runāts, rakstīts par to, ka šis unikālais dievnams un tā vērtības ir apdraudētas. Iesaistoties ļoti daudziem cilvēkiem, gan no draudzes, gan ārpus tās, gan no Latvijas, gan ārvalstīm, pat nomainoties draudzes paaudzēm un mācītājiem, notika cīņa, smags darbs par šī dievnama saglabāšanu un atjaunošanu.

Ļoti daudzi cilvēki, šajā darbā ir bijuši iesaistīti. Visus nosaukt un atzīmēt, pat nav iespējams. Daļa no šiem cilvēkiem vairs nav mūsu vidū, bet viņu pienesums un rūpes nav bijušas veltas. Mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle stāv, tik pat cēla, kā tad, kad tika uzcelta. Uzraksts uz dievnama pamatakmens esot vēstījis „Dedzību, veidojot Dieva namu!” Draudzes un šī dievnama vēsturē bijuši neskaitāmi šādi degsmes piemēri.

Ceļš līdz īstenotajiem darbiem pie baznīcas pamatu nostiprināšanas un jumta renovācijas nav biji ne viegls, ne vienkāršs. Ilgstoši tika meklētas metodes un labākie risinājumi, lai apturētu ēkas nevienmērīgo sēšanos. Vajadzību veikt darbus pavadīja līdzekļu trūkums, taču varam teikt, ka paldies Dievam soli pa solim ir izdevies gan atrast labāko risinājumu – injekcijas pāļu metodi, gan darbu veicējus, projektētājus, būvuzraugus, gan arī līdzekļus darbu īstenošanai!

2006. gadā nodibinot Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondu, bija veikti jau vairāki apsekojumi un izpētes. Tālāk sekoja metu konkurss par atbilstošāko metodi pamatu nostiprināšanai un tehnisko projektu izstrāde. 2008.-2009.gadā tika izstrādāts un saskaņots jumta renovācijas tehniskais projekts un pamatu pastiprināšanas tehniskais projekts. Vairāku gadu garumā regulāri tika aicināti atsaukties ziedotāji darbu īstenošanai, gan organizējot ziedojumu koncertus, gan aicinot zvanīt uz ziedojumu tālruni, gan publicējot aicinājumus ziedot baznīcas atjaunošanas darbiem laikrakstos, gan arī piedaloties Baznīcu dienās Vācijā un uzrunājot ziedotājus personīgi.

2010. gadā radās iespēja startēt uz Kultūras Ministrijas (KM) administrēto Eiropas Reģionālās Attīstības Fondu (ERAF) finansējumu aktivitātē 3.4.3.3. „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros. 2011.gadā tika sagatavots projekta pieteikums „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana” un, paldies Dievam, tika saņemts arī atbalsts.

2012.gadā draudze varēja noslēgt līgumus gan ar Centrālo Finanšu Līgumu Aģentūru (CFLA) par ERAF finansējumu un pēc iepirkuma procedūras noslēgt Būvdarbu līgumus ar darbu veicējiem SIA „Mikropāļi” par pamatu pastiprināšanu un 2013.gadā ar SIA „Kurzemes krāsas” par jumta renovācijas veikšanu.

Š.g. 3.aprīlī pamatu pastiprināšanas darbi tika pieņemti ekspluatācijā. Arī jumta renovācijas darbi ir noslēguma posmā. Plānots, ka jūlijā varēsim nodot ekspluatācijā arī jumta renovācijas darbus. Vēl projekta ietvaros jāizgatavo pandus, lai cilvēki ratiņkrēslos spētu nokļūt uz paaugstinājuma esošajā altāra daļā, dodot vienādas iespējas visiem katedrāles apmeklētājiem. ERAF projekta īstenošanas beigu datums ir š.g. 18.augusts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 615 938,68 EUR, ERAF līdzfinansējums – 307 907,74 EUR, taču pārējos līdzekļus, projekta īstenošanai un papildus izdevumu segšanai draudze nodrošina no saviem līdzekļiem – ziedojumiem. Gribas sacīt, ka nav bijuši lieli vai mazi ziedojumi, katrs ir bijis nozīmīgs un no svara, lai kopā izdotos! Ikkatrs ziedotājs un atbalstītājs ir devis pēc savām iespējām un sirds prāta. Un par to liels un vārdos neizsakāms paldies!

Tāpēc īpaši priecājamies par iespēju šī gada Trīsvienības svētkos, 15.jūnijā dievkalpojumā nest šo pateicību Dieva priekšā, izlūdzoties Viņa svētību visiem labas gribas cilvēkiem, kas bijuši līdzdalīgi līdz šim Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbā! Un mūsu katedrāles atjaunošanas darbu turpināšanai! Nākamais nozīmīgais solis ir fasādes renovācija. Ir uzsākta pirmsprojekta izpēte un tehniskā projekta izstrāde.

Gribu lūgt ikvienu, kam šis dievnams ir mīļš un nozīmīgs iesaistīties atjaunošanas darbā un kalpot ar tām dāvanām, kuras Dievs, katram piešķīris, lai kopīgiem spēkiem mēs spētu to paveikt - atjaunot, sakopt, un uzturēt skaistu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli!

Sajūtot aicinājumu ziedot Liepājas Sv.Trīsvienīnības katedrāles atjaunošanas darbu turpināšanai – baznīcas fasādes, torņa fasādes renovācijai, tai skaitā logu un smilšakmens skulptūru, ieejas portālu un pārējo dekoratīvo smilšakmens elementu restaurācijai, aicinām ziedot:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ.Nr. 40008108234
A/S Swedbank, HABALV22
Ziedojumu konts: LV91HABA0551015229804

 

Informācija sagatavota 11.06.2014

 

Pateicībā un sirsnībā,

Kristīne Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas

atjaunošanas fonda vadītāja

e-pasts: trisvienibasfonds@inbox.lv

mob.tālr.: 29486801


 

 

Attēlā: jaunā ķieģeļu grīda katedrāles sānu joms pēc pamatu pastiprināšanas darbiem un branta sēnes likvidēšanas.
Attēlā: jaunais jumta segums pēc jumta renovācijas.
 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»