LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem - Būvuzraudzība

 

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Būvuzraudzība Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija

Publicēšanas datums: 02/08/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

90000088846

Adrese

Lielā iela 9, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i)

+371 29486801

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” vadītāja Kristīne Liepa, +371 29486801, +371 63423431, trisvienibasfonds@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Būvuzraudzība Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa atjaunošana, saskaņā ar Būvprojektu, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/04/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/08/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts): -

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

Valsts

1. SIA "Warss+"

44103055272

"Roznēnu Ezerkrasti", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

Latvija

2. SIA "AKORDS U"

40003448591

"Briņķi", Līgatnes novads, LV-4108

Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

Valsts

SIA "Warss+"

44103055272

"Roznēnu Ezerkrasti", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

Latvija

SIA "AKORDS U"

40003448591

"Briņķi", Līgatnes novads, LV-4108

Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

Valsts

SIA "AKORDS U"

40003448591

"Briņķi", Līgatnes novads, LV-4108

Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

19200 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»