LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

LŪGŠANU BROKASTIS Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles draugiem, atbalstītājiem un labas gribas cilvēkiem!2017. gada 8. decembrī, Liepājā.

Lūgšanu brokastis Svētās Trīsvienības katedrāles draugiem un atbalstītājiem Liepājā norisinājās jau septīto reizi. Lūgšanu brokastu tradīciju Liepājā aizsāka bīskaps emeritus Pāvils Brūvers ar mērķi aicināt kopā labas gribas cilvēkus, kuriem rūp skaistā dievnama atjaunošana, lai lūgtu par katedrāles atjaunošanu un kopīgiem spēkiem strādātu pie tā.

Uz šo pasākumu tiek aicināti gan katedrāles pastāvīgie atbalstītāji, gan uzņēmēji, gan privātpersonas, Liepājas pilsētas pašvaldības vadītāji un darbinieki ar kuriem ikdienā visbiežāk kopā iznāk sastrādāties. Pasākuma mērķis ir informēt par paveikto un plānoto katedrāles atjaunošanas ceļā, par aktuālajām vajadzībām. Kopīgi to visu nesot Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību gan katedrāles atjaunošanas darbiem, gan arī katra klātesošā vajadzībās.

Šajā reizē tikšanās tika organizēta Liepājas Lutera draudzes namā, kas ir arī Liepājas bīskapa kancelejas un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda atrašānās vieta. 

Pasākuma norises programma:
  • Muzikālās mākslas studijas "MIRGO” priekšnesums;
  • Liepājas bīskapa Hansa Martina Jensona uzruna;
  • Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja Ulda Seska uzruna;
  • Galda lūgšana un brokastis;
  • Prezentācija par plānotajiem Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbiem 2018. – 2020. gadā, fonda vadītāja Kristīne Liepa;
  • Lūgšana par katedrāles atjaunošanu, katedrāles draugiem un atbalstītājiem, dekāna Pētera Kalka vadībā;
  • Sarunas un sadraudzība.
Fonda darbības mērķis kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Latvijā, organizējot un atbalstot valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu.

Ziedojumu konts:
Swedbank HABALV22   
LV91HABA0551015229804


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»