LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina darbā Nodibinājuma izpilddirektoru (uz laiku 2 gadi)

Darba pienākumi:

 • Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadīšana un darbības pārraudzīšana.
 • Fonda lietvedības nodrošināšana.
 • Fonda Padomes un Valdes sēžu sagatavošana un sasaukšana.
 • Regulāri sniegt nepieciešamās atskaites un informāciju Fonda Valdei un Padomei.
 • Pildīt citus pienākumus projektu vadībā un līdzekļu piesaistē Fonda Padomes un Valdes uzdevumā.
 • Projektu izstrāde (ES fondu, valsts, pašvaldības budžetu finansētajiem projektiem, privāto fondu projektiem Latvijā un ārvalstīs) un citu līdzekļu (ziedojumu) piesaiste atjaunošanas fonda darbības nodrošināšanai un katedrāles atjaunošanas darbiem.
 • Projektu realizācijas koordinēšana atbilstoši projekta realizācijas plānam.
 • Projekta pārskatu un atskaišu sagatavošana atbilstoši projektu finansēšanas prasībām.
 • Fonda publisko pasākumu organizēšana, koordinēšana, iesaistot fonda atbalstītājus un sadarbības partnerus.
 • Publisko paziņojumu sagatavošana un izplatīšana masu saziņas līdzekļos – preses relīžu sagatavošana, informācijas ievietošana Fonda mājas lapā un sociālajos tīklos.

Darba pieredze:

 • Izglītība, pieredze vai labas prasmes projektu vadības vai koordinēšanas, sabiedrisko attiecību vai vispārējās vadības jomās.
 • Pieredze darbā saziņai angļu vai vācu valodā.

Prasmes un iemaņas:

 • Labas komunikācijas spējas.
 • Latviešu un angļu vai vācu valodas zināšanas saziņas līmenī.
 • Iemaņas darbā ar datoru lietotāja līmenī (Microsoft Office), lietot internetu.
 • Labas vadīšanas, organizēšanas un koordinēšanas prasmes.
 • Spēja strādāt patstāvīgi, konsultējoties ar Fonda Padomi un Valdi.

Personības īpašības:

 • Augsta atbildības sajūta.
 • Organizēšanas dotības.
 • Stresa noturība.
 • Konstruktīva domāšana.
 • Spēja neatlaidīgi virzīties uz nosprausto mērķi.
 • Labas sava darba laika plānošanas prasmes.
 • Vēlama pieredze LELB draudzes locekļa statusā un izpratne par Baznīcas organizatorisko struktūru un draudžu darba organizāciju.

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu lūdzu sūtīt uz adresi:

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds,

Liepājā, Lielā ielā 9, LV-3401, vai uz e-pasta adresi: trisvienibasfonds@inbox.lv

ar norādi - “Konkursam uz Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda izpilddirektora amatu"
līdz 2018. gada 15. martam (ieskaitot).

Plašāka informācija par Fondu: trisvienibasfonds.lelb.lv


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»