LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošana kā nākamais nozīmīgais posms pie objekta saglabāšanas nākamajām paaudzēm

 ‍2018.gada 26.jūnijā

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārējie sadarbības partneri ir vēl trīs tuvākās apkārtnes pašvaldības – Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas, katrs no sadarbības partneriem piedalās ar saviem objektiem un to pilnveidošanu, attīstīšanu un atjaunošanu.

2018. gada jūnija otrajā nedēļā tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi. Projekta ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā plānots investēt 1 miljonu eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 176 470,59 eiro pašu spēkiem savāktos līdzekļus jeb ziedojumus. Plānots atjaunojot katedrāles fasādi, torņa fasādi, tai skaitā restaurēt logus, durvis un smilšakmens detaļas, kā arī ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, veikt pamatu hidroizolāciju un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Kopējais darbu veikšanas laiks ir 2 gadi.

‍Fotoattēlu galerija par darbu uzsākšanu pie fasādes atjaunošanas.

‍TV Kurzeme sižets par darbu uzsākšanu, 28.06.2018.

‍Pirmais Baltijas kanāls sižets par darbu uzsākšanu, 03.07.2018.

 Projekta īstenošanas rezultātā katedrālē tiks jaunradīts viens jauns tūrisma pakalpojums – izveidota ekspozīcija katedrāles tornī par vēsturiskiem notikumiem un personībām Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem, kā arī pilnveidoti divi esoši tūrisma pakalpojumi: 1) nodrošināt apstākļus ērģeļu koncertdarbībai visa gada griezumā ne tikai vasaras sezonā; 2) mainīgās izstādes katedrālē.

Iepirkumu rezultātā būvdarbu īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību veic SIA “Akords U”, būvuzraugs Mārtiņš Metāls, savukārt autoruzraudzību veic SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa.” Būvprojektu “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un akmens detaļu restaurācija” 2016.gadā izstrādāja SIA “Pastorāts”, sadarbībā ar SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

Īstenojot  fasādes atjaunošanas darbus, noslēgsies katedrāles glābšanas darbu posms, kas ilguši jau vairāk kā 10 gadus. Glābšanas darbi iesākās 2008.gadā, veicot dievnama ēkā un ērģelēs koksngraužu likvidēšanu ar gāzēšanas metodi, laikā no 2012. līdz 2014.gadam tika veikta ēkas pamatu nostiprināšana un jumta renovācija.

Ar prieku varam sacīt, ka 2018.gadā ir uzsākti katedrāles fasāžu atjaunošanas darbi, zīmīgā gadā, kad Latvija atzīmē simtgadi, bet Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju.

Ikvienam ir iespēja līdzdarboties atjaunošanas projektā, atbalsot ar ziedojumiem, lai katedrāles atjaunošanas darbi veiksmīgi turpinātos gan pie interjera un mākslas priekšmetu restaurācijas, gan pie ērģeļu pilnas restaurācijas.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804

Pateicamies ikvienam labas gribas cilvēkam, kas snieguši savu atbalstu, lai katedrāles fasāžu atjaunošanas darbus varētu uzsākt un veiksmīgi izvest līdz galam.

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)


Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja.


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»