LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbu norisi
2018.gada 23.novembrī

Būvniecības pirmajā pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Faktam, ka darbi sākti tieši šogad vēl lielāko nozīmi piešķir tas, ka 5.decembrī Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju, kas tiks atzīmēta sestdienā 1.decembrī pl.11.00 ar īpašu svētku dievkalpojumu.

Būvdarbu “Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošana, logu un akmens detaļu restaurācija” īstenošana uzticēta SIA firma “UPTK”. Būvuzraudzību veic SIA “AKORDS U”. Autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”. Būvprojekta izstrādātāji SIA “Pastorāts” arhitekte Helēna Dekante, SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” arhitekte Marina Mihailova.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.

Lai darbus veiksmīgi izvestu līdz galam un plānotu tālākos darbus pie Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds turpina aicināt ikvienu labas gribas cilvēku, kas vēlas  atbalstīt atjaunošanas darbu norisi, ziedot šim mērķim.

Ziedojumu konts:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
Reģ. Nr. 40008108234
Bankas nosaukums: AS Swedbank

BIC/SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV91HABA0551015229804


Pateicamies ikvienam ziedotājam un visiem atjaunošanas darbu komandas dalībniekam par līdzšinējo ieguldījumu!

Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja

   
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»