LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Noslēdzas Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles torņa fasādes restaurācijas darbi2019. gada oktobris Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles vēstures lappusēs iezīmējas ar jaunu ierakstu – noslēdzas torņa fasādes restaurācijas darbi. Tornis ir bijis apvīts ar stalažām kopš 2018.gada rudens, kad tika uzsākti Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Fasādes darbu pirmajā posmā torņa mūrī likvidētas konstruktīvās plaisas, ir atjaunotas metāla konstrukcijas, restaurēti slēģi un virslogi, veikti restaurācijas darbi 55 m augstā torņa skatu platformā, atjaunots un apzeltīts dievnama krusts, ierīkota zibens aizsardzības sistēma un atjaunotas  četras torņa pulksteņu ciparnīcu fasādes.

 Šajā darbu posmā dievnams jau  iegūst gaišo un svinīgo krāsojumu, vienlaikus neiztrūkstot izaicinājumiem un pārvaramiem šķēršļiem - uzsākot torņa restaurācijas darbus, pēc aizsargsietu noņemšanas un bojātā apmetuma nokalšanas fasāžu torņa daļā tika atsegtas tornī radušās ievērojamas plaisas dzegas joslā, zem skatu platformas balustrādes. Virs skatu platformas daļas vietām ticis veikts vēlāks piemūrējums, kurš bija sācis atdalīties no mūra. Līdz ar to bija nepieciešami papildus torņa glābšanas un neatliekami konservācijas darbi, kurus nebija iespējams konstatēt projektēšanas un objekta apsekošanas laikā pirms būvdarbu uzsākšanas. Lai nekavētu pamatdarbu norisi, jau aprīlī tika noslēgts līgums ar SIA firmu “UPTK” par torņa papildus darbu veikšanu 87 613 eiro apmērā - erodētais mūris tika pārmūrēts, enkurots un tajā veiktas papildus 2000 kg plūstošas javas injekcijas. 

Torņa stiprināšanas darbu izdevumi draudzei jāsamaksā būvniekam divu gadu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā. Baznīcas atjaunošanas fonds, sagatavojot pieteikumus projektu konkursiem, piesaistījis finansējumu no Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Liepājas pašvaldības un organizācijas “Kurzemes Apvienotie Fondi”. Nostiprinātā un atjaunotā torņa pilnīgai izmaksu nosegšanai vēl  nepieciešami 52 613  eiro.  Rūpējoties par valsts nozīmes kultūras  pieminekļa atjaunošanu, šajā reizē aicinām darbus atbalstīt  pilsētas uzņēmējus un iedzīvotājus. Pateicamies visiem ziedotājiem, kas šogad veikuši ziedojumus (kopsummā 7938 eiro apmērā) un ikvienam, kas domās un darbos atbalsta dievnama atjaunošanu un patur to aizlūgšanās.

Projekta “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīca. Fasāžu un torņa atjaunošana; logu un akmens detaļu restaurācija” īstenošana plānota līdz 2020.gada aprīlim. Būvdarbus veic SIA firma “UPTK”, būvuzraudzību – SIA “Akords U” un autoruzraudzību nodrošina – SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.     

Baznīcas atjaunošanas fonda darbības nodrošināšanu atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca.

Video par atjaunošanas darbu norisi varat apskatīt šeit un šeit
 

   
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»