LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

2019.gads bijis spraigs , darbiem, atklājumiem un notikumiem bagāts

Gada sākumā kopīgi ar Liepājas pašvaldības un Somijas vēstniecības pārstāvjiem atcerējāmies notikumus, kas saistīti ar Somijas Jēgeru piemiņu un kopīgi pieminējām Latvijas un  Somijas brīvības cīņas.  Vasarā, kopā ar Gruzijas vēstniecības pārstāvjiem pieminējām Gruzijas brīvības cīņas un rudenī svinējām paši savas brīvvalsts dibināšanas gadadienu.

Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds sadarbībā ar draudzi turpināja iesāktos katedrāles torņa un fasādes atjaunošanas darbus, tika uzsākta arī katedrāles logu un durvju atjaunošana.

Liels un negaidīts pārsteigums bija torņa stāvoklis, kāds tas atklājās 2018.gada nogalē, uzsākot fasādes atjaunošanu torņa daļā. Daļa no vēlāk mūrētajām torņa daļām bija uzsākusi atdalīties no mūra, taču zem apmetuma kārtas tas nebija redzams. Ja nebūtu veikta torņa atjaunošana,  par nopietnajiem bojājumiem torņa konstrukcijās neviens vēl krietnu laiku nebūtu zinājis! Ja vēlāk mūrētā torņa daļa būtu atdalījusies no mūra, tas apdraudētu visa torņa pastāvēšanu!

Katedrāles fasādes atjaunošanas projektā šādi nopietni torņa pastiprināšanas darbi netika plānoti, taču, tos neveicot, nebija nozīmes turpināt uzsāktos darbus. Pateicoties SIA UPTK pretimnākšanai, tika noslēgta vienošanās par torņa nostiprināšanas darbu nekavējošu veikšanu, vienojoties par darbu apmaksu divu gadu laikā  pēc darbu pabeigšanas.  Kopējās papilddarbu izmaksas bija 87 000 EUR. Atjaunošanas fondam gada laikā ir izdevies piesaistīt 35 000 EUR, piedaloties valsts un pašvaldības projektu konkursos kultūras pieminekļu saglabāšanas programmās un no Kurzemes apvienotajiem fondiem Vācijā. Darbu izmaksu segšanai vēl pietrūkst 33 000 EUR, tāpēc ikviens labas gribas cilvēks ir aicināts nepalikt malā un atbalstīt.
 
Brīdī, kad visi  priecājamies par dievnama skaisto fasādi, nemaz neiedomājamies, ka viss nav tik vienkārši un viegli, kā šķiet, skatoties no malas. Jā, darbi ir paveikti, torņa sabrukšanas draudi ir novērsti, bet Jūsu atbalsts aizvien ir ļoti nepieciešams un gaidīts!   

Torņa krusta un lodes atjaunošanas darbu laikā tika atklāts 1985.gadā lodē ievietotais vēstījums. To  svinīgi izņēmām un pēc brīža ievietojām jaunu – nākamajām paaudzēm, kas veiks nākamo baznīcas atjaunošanu.

Turpinājām jau iesākto tradīciju, ar dzejas, gaismas, mūzikas performanci  “Vertikāle” atzīmēt dzejas dienas un kultūras mantojuma dienas. Šogad pirmoreiz bija iespēja noklausīties arī vairākas lekcijas par kultūras mantojumu. Paldies visiem dalībniekiem un apmeklētājiem!

Ērģeļmūzikas festivāls Sv. Trīsvienības katedrālē turpinājās arī restaurācijas darbu laikā un šogad notika jau 18.reizi. Paldies Via Cultura par festivāla organizēšanu!

2020. gadā turpināsim iesāktos darbus pie fasādes restaurācijas un ar cerību raugāmies nākotnē realizēt labiekārtotas torņa ekspozīcijas projektu. Remonts nepieciešams arī senajam torņa pulksteņa mehānismam, lai pilsētnieki un pilsētas viesi atkal varētu redzēt pareizu laiku torņa pulkstenī. Arī šim darbam nepieciešams Jūsu atbalsts!

Plānojam svinīgu pateicības dievkalpojumu par dievnama fasādes atjaunošanu noturēt Trīsvienības svētkos 7.jūnijā. Aicinām katedrāles draugus un atbalstītājus svinēt kopā ar mums!

Priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus un svētīgu Jauno gadu!


 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»