LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 


Baneris - fasade  

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds informē, ka ir izstrādāts un sagatavots tehnsikais projekts:
"Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa renovācija, logu un akens detaļu restaurācija".
‍Projektēta autori SIA "Pastorāts" un SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa".
Novembra beigās projekts tika saskaņots Valsts Kultūras Pieminekļu Aizsardzības Inspekcijā.
Šobrīd ir iesniegts izskatīšanai un saskaņošanai Liepājas pilsētas Būvvaldē.

‍Projekts paredz katedrāles fasādes, torņa fasādes renovāciju, logu, torņa slēģu un smilšakmens detaļu restaurāciju, kā arī zibens novadīšanas un lietusūdens novadīšanas sistēmu ierīkošanu.

‍‍Plašāk par veicamjiem darbiem, skatīt sadaļā: Dievnams šodien!

‍Projekta kopējās izmaksas ir 1 miljons 353 tūkstoši eiro.

Tiek meklētas iespējas pretendēt uz Eiropas Savienības Fondu finansējumu šajā plānošanas periodā.
‍Taču līdztekus ir nepieciešams ziedotāju atbalsts līdzfinansējuma nodrošināšanai!

‍Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina ziedotājus atbalstīt katedrāles restaurācijas darbus un ziedot!


TICĪBAS un MĪLESTĪBAS SPĒKĀ!
Šajā gadā ir veikti vairāki nozīmīgi darbi pie Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles un to ērģeļu uzturēšanas, saglabāšanas un atjaunošanas. Pirmām kārtām jau īstenotie darbi pie katedrāles pamatu nostiprināšanas un jumta renovācijas.
Savukārt pateicoties Liepājas Kultūras Pārvaldes projektu konkursā piešķirtajam finansējumam 1300 eiro apmērā ir īstenots projekts "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēstures izpēte".
Ērģeļu eksperts, bibliogrāfs un ērģelnieks Mikus Dzenītis veica pētījumu "Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas ērģeļu būvvēsture arhīvu dokumentos, periodikā un iespieddarbos".
Plašākai publikā veiktais pētījums tika prezentēts Trīspadsmitā Starptautiskā Erģeļmūzikas Festivāla ietvaros 20.septembrī Liepājā.
Pilns veiktā pētījuma materiālu apkopojums ir apskatāms Fonda mājas lapas sadaļā katedrāles Ērģeles.
Veiktais pētījums kalpos par pamatu tālākajiem darbiem pie šī unikālā instrumenta dokumetācijas un restaurācijas darbu pānošanas.
‍M.Dzenītis: "Precīzu atskaites punktu salikšanai jākalpo tālākam atspērienam to mīklu risināšanā, kuras joprojām uzdod šis izcilais instruments! Izpētes pirmais posms aptver Latvijā pieejamo un apzināto materiālu apkopojumu."


‍Foto attēlā: Mikus Dzenītis - prezentējos pētījumu š.g. 20.septembrī kafejnīcā "Darbnīca"
‍Autors: Ilze Dimze

‍Prjektu atbalsta: Liepājas Kultūras Pārvalde             

‍Informāciju sagatavoja:

‍Kristīne Liepa
‍Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

‍30.09.2014

NĀC PALĪGĀ!

 Sestdien 25.oktobrī plksten 10.00

‍Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dārzā - LAPU GRĀBŠANAS TALKA!

 

Līdzi jāņem: grābekļi, darba cimdi, kalpošanas prieks :) un kādas uzkodiņas tējas pauzei

Sīkāka informācija pie:

Artura Robalda mob.t.: 2 9418483, Kristīnes Liepas 2 9486801

 

 

 

 

 


   

15.10.2014.

Koncerts „Sadziedam” Vācu draudzes namā

 

Sestdien, 18.oktobrī Vāci draudzes namā, Stendera ielā 5, 2.st.āvā plkst.12.00 notiks koncerts „Sadziedam”.

Koncertā piedalās bērnu un jauniešu ansamblis „Skani” (vadītāja Iveta Gailiša) un Vācu kultūras centra ansamblis „Reiz bija...” (vadītāja Emīlija Celmiņa). Koncertā līdzdalību ņems Saldus NVO biedrība „Mantinieki” (vadītāja Inta Svaža).

Koncerts notiek projekta „Dziesma kā starpkultūru dialoga veidotājs” ietvaros un to atbalsta LR Kultūras ministrija un Kurzemes NVO atbalsta centrs. Vācu kultūras centra sagatavotais projekts tapis sadarbībā ar biedrību „Cerību krāsa” (vadītāja Ausma Dzintare), lai veicinātu starpkultūru dialogu starp latviešu, vācbaltiešu un vācu kultūrām, pateicoties mūzikai un dziesmām. Veidojot starpkultūru dialogu, Vācu kultūras centra idejas pamatā ir atziņa, ka pasaule, kurā dzīvojam, ir daudzveidīga un atšķirību pilna. Dialogs starp kultūrām sākas ar vēlmi uzzināt un izprast šos dažādos pasaules uzskatus, viedokļus un vērtības, kā arī mācīties no tiem, kuri uz pasauli raugās savādāk. Efektīvs un savstarpēji bagātinošs dialogs ir atvērta un savstarpēji bagātinoša komunikācija, kuras laikā mēs ar cieņu viens pret otra viedokli apmaināmies idejām un skaidrojam viens otram atšķirīgos domāšanas un pasaules skaidrošanas procesus. 

Koncertu apmeklēt ir aicināti NVO pārstāvji un ikviens interesents!

 

Informāciju sagatavoja: I.Vitāle

Projektu atbalsta:

‍Latvijas Republikas Kultūras Ministrija

‍Kurzemes NVO atbalsta centrs

 

15.10.2014.

Darmštates kantorāta kora koncerts Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

 

Otrdien, 21.oktobrī Liepājā viesojas Darmštates kantorāta koris, lai plkst.18.00 sniegtu labdarības koncertu „Psalmu pārdomas” Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē.

Viesošanās ietvaros katedrālē plkst.10.00 notiks dekāna P.Kalka vadīts svētbrīdis ar bērnu ansambļa „Skani” (vadītāja Iveta Gailiša) uzstāšanos.

Koncertā "Psalmu pārdomas" koris a capella izpildīs J.S.Baha, F.Mendelsona, J.Brāmsa, P.Vaska, V.Tormis un citu komponistu darbus no Baltijas jūras valstīm. Visas kompozīcijas ir saistītas ar psalmiem vai psalmiem līdzīgiem tekstiem, kuri slavina Dievu vai lūdz pēc palīdzības, brīvības un miera.

Darmštates kanotorāta kora mājvieta ir Darmštates galvenā baznīca. Koris cieši sadarbojas ar Darmštates Dziedāšanas skolu, kurā ir septiņas dažādas dziedošu bērnu un jauniešu grupas vecumā no 5 līdz 18 gadiem. Baznīcā ir arī oratorijas koris un kamerkoris, no kuriem apmēram 60 dziedātāju piedalās koncertā Liepājā. Koris ir sniedzis koncertus Francijā, Zviedrijā un pat Amerikas Savienotajās Valstīs. Koris regulāri dzied arī Darmštates galvenās baznīcas dievkalpojumos. Kora diriģents Kristians Ross mācījās spēlēt ērģeles un koru diriģēšanu Lībekas Mūzikas Akadēmijā, Karaliskajā Mūzikas Koledžā Stokholmā un Mūzikas Akadēmijā Hanoverā. Viņš ir strādājis kopā ar tādiem diriģentiem kā Gerdu Müler-Lorencu, Eriku Eriksonu, Gariju Greidenu, Gunaru Eriksonu un tādiem komponistiem kā Veljo Tormis, Jurgenu Esslu, Gerhardu Müleru-Hornbahu un Pēteri Vasku. Koncerta repertuāru kuplinās ērģelniece Maija Zaķis.


 

Sestdien, 20. septembrī ērģelnieks, ērģeļu eksperts un bibliogrāfs Mikus Dzenītis prezentēs veikto arhīva materiālu apzināšanas un izpētes darbu par Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēsturi.

Trīspadsmitā Starptautiskā Ērģeļmūzikas Festivāla ietvaros sestdien 20.septembrī pulksten 17.00 kafejnīcā „Darbnīca” Liepājā notiks muzikoloģes Ligitas Ašmes vadītā lekcija „Kurzemes ērģeles”. Savukārt Mikus Dzenītis prezentēs veikto arhīvu materiālu apzināšanas un izpētes darbu, iepazīstinot klausītājus ar „Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēsturi”.

Aicināti visi interesenti – ērģelnieki, ērģeļmūzikas mīļotāji, ikviens, kam interesē padziļināti iepazīties ar instrumentu karalieni – ērģelēm. Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģelēm – īpašu instrumentu, kuram nav līdzinieka visā Eiropā, pat Pasaules mērogā.

Projekta „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu būvvēstures izpēte” atbalstu sniedz Liepājas kultūras pārvalde, piešķirot finansējumu 1300 eiro apmērā.Plašāka informācija par lekciju:
http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/pa-celjam-ar-klasiku/prezentes-liepajas-sv.-triisvieniibas-bazniicas-ergjelju-buvvest.a42808/

‍‍http://www.liepajniekiem.lv/laikraksta-kurzemes-vards/svarigi-saglabat-starptautisko-skanejumu-136412#/2‍Fotgrāfs: Armands GrundmanisAr Triloģiju Latvijas ērģelēm – trīs latviešu komponistu jaundarbu pirmatskaņojumiem, noslēgsies koncertu cikls Ērģeļmūzika BACH zīmē Rīgā, Liepājā un Jūrmalā, kas ir Rīgas 2014 - Eiropas kultūras galvaspilsētas notikums un ērģeļmūzikas koncertcikla kulminācija.


 

Liepājā, 2014.gada 5.augustā

Projektam „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana” noslēdzoties

2012.gadā uzsāktais projekts „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana” ir noslēdzies. Projekta ietvaros veiktas vairākas nozīmīgas aktivitātes Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ēkas saglabāšanai un atjaunošanai - pamatu pastiprināšana, jumta renovācija un vides pieejamības risinājumi.

  

 

26.06.2014

Liepājas Rotari klubs un Rotari klubi no Vācijas atbalsta Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles ērģeļu restaurācijas darbu turpināšanu

Šodien Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē ar ērģeļmūzikas koncertu sirsnīgi tika uzņemti Liepājas Rotari kluba un vairāku Rotari klubu pārstāvji no Vācijas dažādām pilsētām, kopskaitā trīsdesmit viesi. Koncerta izskaņā Liepājas Rotari kluba prezidente Ira Jākobsone un Norberts Meiks Rotari kluba Šlēsvigā (Schleswig) pārstāvis un RVFE priekšsēdētāja vietnieks pasniedza Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekānam Pēterim Kalkam sertifikātu – ziedojumu par kopējo summu 5000 EUR pasaulē lielāko mehānisko ērģeļu restaurācijas darbu turpināšanai.


Attēlā:
‍Liepājas Rotari kluba prezidente Ira Jākobsone, Vācijas Rotari klubu pārstāvis Norberts Meiks un katedrāles dekāns Pēteris Kalks.
 

Atskatoties uz aizvadītajiem Trīsvienības svētkiem un pateicības dievkalpojumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē

15.jūnija rīts iesākās ar pateicības dievkalpojumu katedrālē, nesot pateicību Dieva priekšā par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbiem – pamatu nostiprināšanu un jumta renovāciju. Dievkalpojums notika latviešu un vācu valodās, piedaloties viesiem gan no Latvijas, gan Vācijas.


Foto: Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds, 15.06.2014


 Svētki iesāksies ar pateicības dievkalpojumu pulksten 10.00 no rīta. Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudze aicina ikvienu, kam sirdī mīļa un tuva ir mūsu Svētās Trīsvienības katedrāle, kas ar savu darbu, ziedojumiem vai padomu ir palīdzējuši un atbalstījuši katedrāles atjaunošanas darbus pie pamatu nostiprināšanas un jumta renovācijas. Lai pateiktos par to Dieva žēlastību, kādu Viņš mums ir parādījis, gādājot par šī dievnama glābšanu no sabrukšanas!  

 

 Video ar arhibīskapa aicinājumu ņemt dalību Baznīcas dienās 2014: https://www.youtube.com/watch?v=k3DpzLBZMzk


Malkas zāģēšana talkas dienā 26.05.2014

Esiet aicināti piedalīties

KATEDRĀLES SAKOPŠANAS TALKĀ

Sestdien, 31.maijā plkst. 9.00

Plānotie darbi:

·        Malkas zāģēšana, skaldīšana, krāmēšana

·        Ieejas vējtveru logu stiklu mazgāšana

Līdzi jāņem: zāģi, cirvji, darba cimdi, mazgāšanas līdzekļi, kalpošanas prieks un cienastiņš kopīgam atelpas brīdim.

Sīkāka informācija pie:

Artura Robalda mob.t.: 2 9418483, Kristīnes Liepas 2 9486801


‍‍Skatīt attēlu galeriju no iepriekšējās talkas


   

 

2014. gada 1. jūnijā koncertciklu MŪZIKA DIEVNAMAM Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē atklās Latvijas ērģeļspēles vecmeistare Jevgeņija LISICINA. Latvijā un arī daudzviet ārzemēs māksliniece iepazīta kā lieliska Baha mūzikas interprete un veiksmīga orķestra darbu pārlikumu autore ērģelēm. 


 

Sestdienas novakarē un naktī Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle bija ļaužu un aktivitāšu piepildīta. Pasākuma “Pilsēta nomodā” ietvaros katedrāle atvēra savas durvis apmeklētājiem, aicinot ikvienu atrast iepriecinājumu un mieru sev tīkamās aktivitātēs no plkst.19.00 līdz 1.00 naktī.

Lielu interesi un vēlmi liepājnieki un Liepājas viesi izrādīja par kāpšanu katedrāles tornī, lai vērotu pilsētas panorāmu. Jau pirms plkst.19.00 torņa apmeklētāju rinda aizsniedzās līdz pat Lielās un Baznīcas ielas krustojumam. Apmeklētāju plūsma kāpšanai tornī nemazinājās visa vakara garumā. Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut.draudze aicina ikvienu, kas nepaguva uzkāpt katedrāles tornī, izmantot šo iespēju darba dienās un sestdienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00 un svētdienās no plkst.12.00 līdz plkst.17.00 visas vasaras garumā līdz pat rudenim.


 

Pasākumi “Pilsēta nomodā” Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē šī gada 17.maijā

2014.gada 17.maijā noplkst. 19:00 līdz 01:00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle (Lielā ielā 9) būs atvērta apmeklētājiem pasākuma „Pilsēta nomodā” ietvaros. Katedrālē būs apskatāma izstāde, skanēs laikmetīgās mūzikas koncerti, notiks radošās darbnīcas bērniem, būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī, kā arī noklausīties dekāna Pētera Kalka stāstījumu par „Baznīcas gadu, svētkiem un garīdznieku tērpiem”.

Liepājas Sv.Trīsvienības draudze aicina ikvienu cilvēku iepazīt to garīgi pacilājošo skaistumu, ko pauž baznīcas arhitektūra, māksla un mūzika līdz pat skaistumam, ko cilvēks sastop, kad sajūt Dieva klātbūtni, esot klusumā, apcerē un lūgšanā sveču gaismā.

No plkst.19.00 līdz 24.00 katedrāle būs atvērta torņa apmeklējumiem pa grupām reizi pusstundā. Vienlaicīgi draudzes zālē būs iespēja apskatīt izstādi „Māksla un simboli Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē”, kurā izstādītas fotogrāfijas ar mākslas darbiem un simboliem katedrālē, kā arī pievienoti lakoniski to apraksti.


   

Ikviens ir mīļi aicināts piedalīties mūsu baznīcas sakopšanas talkā.
Sestdien, 26.aprīlī plksten 10.00 pulcēsimies pagalmā pie sakristejas ieejas.

Kopīgi lūgt un kopīgi strādāt, lai mums pašiem būtu prieks par sakoptu un tīru dievnamu!

Darāmie darbiņi: malkas zāģēšana, zālāja sēšana, puķu stādīšana, torņa tīrīšana.
Līdzi jāņem: darba cimdi, grābekļi, zāģis (vīriem, ja ir).

Pamātītes - atraitnītes, kam ir un ir vēlēšanās iestādīt puķu podos pie baznīcas.

Maizītes, pīrādziņi, tēja - kopīgam atelpas brīdim.

Kungs Dievs! Tavas "acis taču ir nomodā pār cilvēku gaitām, un Tu allaž redzi visus mūsu soļus." (Īj. 34:21)

Mīļais Kungs, esi mums žēlīgs un palīdzi, ka visās vietās un lietās, vai mājās, vai draudzē, vai ārpusē, vai strādājot,
vai atpūšoties, vai ēdot, vai dzerot, pie visiem darbiem un pienākumiem vienmēr vispirms uz Tevi skatos un sev prasu,
vai tas patīk manam Dievam, un, katru darbu iesākdams, izlūdzos no Tevis svētību, un to pabeigdams, saku Tev pateicību par žēlsirdīgu palīdzību.

Sirsnībā Liepājas Sv.Trīsvienības draudze!

‍Sīkāka informācija:
‍K.Liepa mob.tālr.: 29486801

 2013.gada augustā un septembrī tika veikta Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu galveno plēšu pārlīmēšana torņa telpā.

Darbus veica IK „Melbārža mūzikas instrumentu darbnīca”, ērģeļu restaurators Alvis Melbārdis. Darbu kopējās izmaksas 3602 lati. Projekta realizāciju finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds, piešķirot finansējumu 2500 latu apmērā Liepājas kultūras pārvaldes organizētā Kurzemes kultūras programmas projektu konkursa 2013.gadā ietvaros. Pārējie nepieciešamie līdzekļi plēšu restaurācijai no Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda līdzekļiem ziedojumi ērģeļu atjaunošanai un FLENTROP ORGELBOU B.V. – ZAANDAM finansējums.

Ērģeļu plēšas restaurācijas darbi fiksēti fotoattēlos, skatīt foto galerijā.

Informāciju sagatavoja:

K.Liepa

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja

2014.28.03.

 

Restaurācijas darbu veicējs Alvis Melbārdis sagatavojis veikto darbu aprakstu. Piedāvājam iepazīties ar saīsināto ērģeļu plēšu restaurācijas darbu atskaiti:
Ērģeļu plēš pēs vecā ādojuma noņemšanas

 

2014.gada 28.februārī, Liepājā


‍Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē pamatu pastiprināšanas darbi tuvojas noslēguma

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle ir piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas, kopš uzsāktajiem atjaunošanas darbiem, Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētajā projektā "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana". Šobrīd mēs ar pateicību Dievam varam teikt, ka mūsu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles pamati ir nostiprināti un nevienmērīgās pamatu sēšanās draudi apturēti!


 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»