LV   DE
 Par fondu
 Par dievnamu
  - Vēsture
  - Dievnams šodien
  - Katedrāles ērģeles
 Aktualitātes
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ILGTERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2017.-2027.gadam

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles
DARBĪBAS PLĀNS 2011. - 2020.gadam


Dievnams šodien

Vairāk kā 256 gadu ekspluatācijas laikā Sv.Trīsvienības baznīca ir piedzīvojusi vairākus pārbūves, rekonstrukcijas un uzturēšanas darbus.

Pēdējā laika nozīmīgākais veikums ir katedrāles jumta renovācija un pamatu nostiprināšana.
Laikā no 2012. līdz 2014.gadam veikti ēkas konstruktīvās noturības saglabāšanas darbi:

  • jumta renovācija: koka konstrukciju nomaiņa, protezēšana, seguma nomaiņa, pārseguma velvju plaisu aizpildīšana virs Hercoga ložas un biktskrēsla, dekoratīvās balustrādes trūkstošo posmu atlikšana;
  • pamatu pastiprināšanas darbi: injekcijas pāļu izbūve pa baznīcās perimetru gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Izbūvēto pāļu dziļums 9 metri, kopējais pāļu daudzums 468;
  • pilastru nostiprināšanu ar bandāžām un plaisu aizpildīšana pagrabstāvā;
  • branta sēnes likvidēšanas darbi baznīcas interjerā;
  • grīdas seguma nomaiņa baznīcas sānu jomos no bojātās dēļu grīdas uz jaunu ķieģeļu grīdu ieklāšanu uz kvarcotas smilts pamata.

Jumta segums, 2007.gads PIRMS RENOVĀCIJASJumta segums 2014.gads PĒC RENOVĀCIJAS

PIRMS Jumta renovācijas, 2007.gads                      PĒC Jumta renovācijas 2014.gads

Injekcijas pāļu urbšana ap kolonām 2013.gadsNostiprinātie pamati un ieklātā junā ķieģeļu grīda 2014.gada pavasarī

‍Pamatu pastiprināšana 2013.gads                         PĒC pamatu nostiprināšanas 2014.gads

‍‍Neskatoties uz paveikto darbu un ieguldītajiem līdzekļiem arī pašlaik dievnams atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī un ir nepieciešami tālākie restaurācijas un saglabāšanas pasākumi.

‍Saskaņā ar izstrādāto un VKPAI saskaņoto tehnisko projektu "Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa renovācija, logu un akens detaļu restaurācija" (projektētāji SIA "Pastorāts", SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa") 2014. gadā apsekojums:

FASĀDES

Šobrīd uz katedrāles fasādēm saglabājies 19.gs. 60.gados klātais romāncementa apmetums bez krāss slāņiem, ar mūsdienu cementa labojumiem.
‍Daudzviet atsegts ķieģeļu mūris.
Atvēruma plaisas ēkas ārsienās‍ ~0,2...1,0 cm, kuru izcelsme – ēkas nevienmērīga sēšanās laikā līdz 2012.gadam.
‍Kopumā fasāžu stāvolis vērtējams kā NEAPMERINOŠS.
‍Arī torņa starpdzegu skārda iesegums - NEAPMIERINOŠĀ tehniskā stāvoklī.
‍NEPIECIEŠAMA FASĀDES, TORŅA FASĀDES restaurācija.

Galvenā ieeja - Rietumu portāls un fasādeTorņa fasāde

‍Galvenā ieeja - Rietumu portāls un fasāde                 Torņa fasāde

Stipri bojātas dzegasApmetuma bojājumi

‍Stipri bojātās dzegas                                                 Apmetuma bojājumi, 2013.gadā


SMILŠAKMENS DETAĻAS

‍Smilšakmens detaļas (pilastri, portāli, logu apmales un to sandriki, jumta balustrādes atsevišķas detaļas) erodējušas, tām klātais apmetums zudis lielākos apjomos, kā uz mūra.
‍Vērojami dažādu laiku pielabojumi.
‍Smilšakmens detaļu tehniskais stāvoklis - NEAPMIERINOŠS.
‍NEPIECIEŠAMA smilšakmeņu restaurācija!

Ziemeļu portāla augšējā daļa

Logu sandriki un apmales                                         Ziemeļu portāla augšjā daļa


Dienvidu portāla augšējā daļaSmilšakmens detaļas

‍Rietumu portāla augšdaļā Liepājas ģērbonis, kā arī detaļas un uzraksti šobrīd bez nepieciešamās restaurācijas pat grūti nolasāmi.


‍LOGI

‍Katedrāles ēkā ir gan koka, gan dzelzs logi ar dažādu rūšu dalījumu.
‍Metāla logi agrāk notikušās pamatu sēšanās ietekmē ir deformējušies, rezultātā saplīsusi daļa stiklojuma.
‍Logu tehniskais stāvoklis kopumā ir NEAPMIERINOŠS.
‍Nepieciešama logu restaurācija/ nomaiņa.


Ārējie logi un torņa slēģiĀrējo logu metāla rāmji

Bojātie metāla logu rāmji - korodējuši un deformēti.


‍LIETUSŪDENS NOVADĪŠANA

Nepieciešama lietusūdens savākšana
‍Reizē ar cokola hidroizolācijas ieklāšanu, nepieciešams ierīkot lietusūdens novadīšanas sistēmu ar pieslēgumu pie lietusūdens kanalizācijas.
‍Kā pagaidu risnājums kalpo grunts planējums ar koka noteces "silēm".


‍ZIBENS NOVADĪŠANA

Esošā nefunkcionējošā sistēma

‍Esošā zibens novadīšanas sistēma ir bojāta un pārstājusi funkcionēt.


‍Informāciju sagatavoja: K.Liepa
‍Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds

‍Foto: no Fonda arhīva
Save
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»