LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Aizlūgums jauniešu vakarā par mūsu katedrāles atjaunošanu!

Mīļais Tēvs, šovakar mēs noliekam savas sirdis Tavā priekšā un aizlūdzam par šo jauniešu vakaru un jauniešiem, ko esi pulcējis mūsu vidū un par katedrāles Atjaunošanas fondu.

Mēs lūdzam par fonda vadītāju Kristīni. Dod Kristīnei tādu prātu un spēkus, un cilvēkus apkārt, kas palīdz sakopt un atjaunot katedrāli, iedzīvināt katedrāles tradīcijas un aicināt arvien vairāk ļaudis pulcēties tavā namā.  

Mēs pateicamies par visu labo, kas līdz šim ir noticis un vēl notiks un par katru mācību, ko Tu mums sniedzi un kas mūs stiprina nākošiem pārbaudījumiem un paver ceļu jaunām iespējām.

Mēs pateicamies par ikvienu cilvēku, kas ir sniedzis un sniegs palīdzīgu roku un atbalstu katedrāles atjaunošanas veicināšanā. Mēs lūdzam par LELB virsvaldes, mūsu pilsētas un vācu draudzes atbalstu.

Mēs lūdzam, atver cilvēku sirdis nesavtīgai rīcībai katedrāles atjaunošanā un palīdzi mums saskatīt iespējas, kas vēl nav saskatītas. Uzrunā mūs pašus, ka neesam kūtri, bet paļaujoties uz Tevis doto spēku, pildām Tavu gribu.

Mēs lūdzam par mūsu dekāna un Kristīnes vizīti Vācijā Drēzdenes pilsētā šī gada maijā, lai tā nes labu pieredzi un bagātīgus augļus katedrāles atjaunošanā.

Mēs lūdzam, svētī šī vakara darbu, ka kopīgi darbojoties Tavas mīlestības vadīti uzņemam Tavas domas un spējam tās piepildīt dzīvē.

Paļāvībā mēs izlūdzamies padari mūsu sirdis miera un mīlestības pildītas uz Tevi un vienam uz otru. 

To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā: Mūsu Tēvs debesīs.....

Āmen.

                                                                     /2010.gada 16.marts/ 


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»