LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

 

Jaunākā informācija un video par atjaunošanu mūsu Facebook lapā!


  „Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!“ / Ps 90:17/Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas draugi, atbalstītāji un sadarbības partneri 7.decembrī jau astoto reizi pulcējās uz Atjaunošanas fonda rīkotajām Lūgšanu brokastīm, lai kopīgi pateiktos par ikviena iesaistītā cilvēka ieguldījumu dievnama atjaunošanā.

‍Pasākuma dalībnieki tika informēti par paveikto un plānoto katedrāles atjaunošanas ceļā, par aktuālajām vajadzībām, kopīgi to visu nesot Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību gan katedrāles atjaunošanas darbiem, gan arī katra klātesošā vajadzībās.

Lūgšanu brokastīs klātesošos uzrunāja Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons un dekāns Pēteris Kalks, kā arī Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis un priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks. Par katedrāles atjaunošanas darbu virzību informēja Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa. Ar muzikālu priekšnesumu notikumu bagātināja Diāna Jansone.

Aicinām ikvienu labas gribas cilvēku iesaistīties Dievnama atjaunošanā!


 

Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudze (reģ.nr.90000088846)

aicina darbā

Projekta vadītāju (uz noteiktu laiku)

Alga mēnesī: 870.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)


Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut.draudze realizē ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas; logu un akmens detaļu restaurācija” Būvprojekta īstenošana Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”.

Pienākumi:

-          vadīt, koordinēt, uzraudzīt un analizēt projekta vidi līdz objekta nodošanai ekspluatācijā;

-          vadīt projektu ietvaros noslēgto līgumu izpildi;

-          nodrošināt projekta lietvedību, sastādīt un noformēt visu nepieciešamo dokumentāciju, kas saistīta ar projekta ieviešanu, izpildes termiņiem, izmaksām un gala ziņojuma sagatavošanu;

-          organizēt un piedalīties projekta mārketinga un publicitātes pasākumos;

-          pārstāvēt Liepājas Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzi sadarbībā ar vadošo partneri – Liepājas pilsētas pašvaldību;

-          ievērot projekta tiesisko bāzi, starptautiskos un nacionālos projektu vadīšanas standartus;

-          regulāri informēt Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudzes Padomi un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda (turpmāk - Fonda) Padomi par projekta norisi, noteiktajās Draudzes Padomes un Fonda Padomes sēdēs.

Prasības:

-          izglītība, pieredze un labas prasmes ES fondu projektu īstenošanā, vadībā un/vai koordinēšanā vai vispārējās vadības jomās;

-          labas komunikācijas, vadīšanas, organizēšanas un koordinēšanas prasmes;

-          spēja strādāt patstāvīgi, konsultējoties ar Fonda Padomi un Valdi;

-          konstruktīva domāšana un spēja neatlaidīgi virzīties uz nosprausto mērķi;

-          vēlama pieredze LELB draudzes locekļa statusā.

 

Piedāvājam:

-          dinamisku darbu pie vienas no nozīmīgākajām kultūrvēsturiskajām celtnēm Liepājā atjaunošanas;

-          stabilu atalgojumu atbilstoši projekta ieviešanas finanšu plānam;

-          neatsveramu projekta vadītāja pieredzi restaurācijas jomā.

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu sūtīt uz e-pasta adresi - trisvienibasfonds@inbox.lv ar norādi - “Projekta vadītāja kandidatūra” līdz 2019.gada 7.janvārim (ieskaitot).

Plašāka informācija par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas projektu: www.trisvienibasfonds.lelb.lv vai zvanot +371 29486801, +371 63423431.


"Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti." /1 Moz. 28:17

1.decembrī pl.11:00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē ikviens ir aicināts kopīgi svinēt dievnama 260 gadu jubilejas dievkalpojumu.
Dievkalpojumu vadīs LELB Liepājas bīskaps H.M.Jensons kopā ar prāvestu A.Jaunskalži un dekānu P.Kalku. Dievkalpojumu muzikāli pavadīs ērģelniece Maija Zaķis,  Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes schola un pieaicinātie mūziķi Ievas Tālbergas vadībā, un Ogres luterāņu draudzes koris Alvja Bērziņa vadībā.


                                                                                Fasāžu krāsojums. Vizualizācija.

‍TV Kurzeme sižets par Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles jauno pārvietojamo altāri, 01.12.2018. šeit

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles 260.gadadienas Pateicības dievkalpojumu ar pārvietājamā altāra iesvētīšanu varat noskatīties šeit


2018.gada 23.novembrī

Būvniecības pirmajā pusgadā ir uzslietas sastatnes ēkas rietumu galam pa perimetru, tai skaitā tornim līdz pat tā smailei, veikti bojātā fasādes apmetuma nokalšanas darbi šajā darbu zonā, uzsākti torņa augšējās metāla fasādes daļas un jumtiņa krāsojuma atjaunošanas darbi, fasādes apmetuma un ķieģeļu mūra atjaunošanas darbi un jumta balustrādes krāsojuma atjaunošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes, kā arī logu restaurācijas programmas sagatavošanas un jauno maināmo iekšlogu izgatavošanas.

Faktam, ka darbi sākti tieši šogad vēl lielāko nozīmi piešķir tas, ka 5.decembrī Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca sagaida savu 260. jubileju, kas tiks atzīmēta sestdienā 1.decembrī pl.11.00 ar īpašu svētku dievkalpojumu.

Torņa atjaunošana, foto: Aigars Prūsis

Fotoattēlu galerija (fotogrāfs Aigars Prūsis) par darbu norisi

‍Informācija par restaurācijas darbu norisi medijos:‍‍


‍‍Foto galerija portālā irliepaja, 21.11.2018‍‍

‍portālā liepajniekiem.lv, 22.11.2018.‍‍

‍‍Latvijas sabiedriskie mediji:

‍LR4
, 23.11.2018. ieraksts Домская площадь plkst. 7:36 no 14.22 minūtes

‍lsm.lv, 23.11.2018. На реставрацию Лиепайского собора Святой Троицы могут понадобиться пожертвования

‍lsm.lv, Foto galerija LSM, 23.11.2018

‍lsm.lv, 24.11.2018. Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāle jubileju sagaida restaurācijas procesā


 

Laikā no 8.septembra līdz 14.oktobrim Kurzemes un Zamgales dievnamos, Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienu 2018 ietvaros, izskanēja “VERTIKĀLE IV” performance “Pasaule. Radīšana”.

“Vertikāle IV” iesākās septembrī Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, turpinājās Alsungas Romas katoļu Sv.Miķeļa baznīcā un noslēdzās oktobrī Jaunpils un Lestenes luterāņu baznīcās.

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds izsaka pateicību visai iesaistītajai radošajai komandai – dzejniekiem: Gunitai Bokai, Intai Kamparei, Gundegai Rezevskai, Guntai Šnipkei, Raimondam Knesim un Sandrai Vensko, mūziķiem: vokālai grupai “MIRGO”, zvanu ansamblim “Primus”, ērģelniecei Maijai Zaķis, māksliniecei Agnesei Rudzītei, gaismu māksliniekam Jānim Vasilim ar komandu, kustību skolas “Kā” dalībniecēm, Agates Cukuras vadībā, fotogrāfam Agrim Klestrovam, draudžu mācītājiem Jānim Saulītim un dekānam Pēterim Kalkam, priesterim Edijam Silevičam, LELB bīskapam emeritus Pāvilam Brūveram un pasākuma mākslinieciskajai vadītājai Sandrai Vensko


‍Foto: Jānis Rudzītis

Pasākumi bez maksas varēja notikt pateicoties piešķirtajam līdzfinansējumam no VKKF Kurzemes reģiona mērķprogrammas, kā arī pateicoties atbalstam no Liepājas un Grobiņas pašvaldībām un dievnamu draudzēm.

Akcentējot kultūras mantojuma nozīmi  Latvijas kultūrtelpā VERTIKĀLE IV šogad piedāvā arī lielisku izziņas materiālu - no 14.oktobra līdz gada beigām Jaunpils luterāņu baznīcā ir apskatāma izstāde “Reformācijai 500”. Izstāde “Reformācijai 500” – Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskapa emeritus Pāvila Brūvera veidotais stāstījums “Ceļojums reformācijā”. Izstādes veidotāji: LELB un Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA). Izstādē izmantoti materiāli no LNA, LELB un Liepājas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskās draudzes arhīviem. Izstāde iepriekš bijusi apskatāma Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē un Saldus Mārtiņa Lutera baznīcā.

VERTIKĀLE IV norise fotoattēlos.


Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja Sandra Vensko,

Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja Kristīne Liepa.


 

Svētdien, 14.oktobrī 11.00 Jaunpils luterāņu baznīcā un 13.00 Lestenes luterāņu baznīcā notiks projekta „Eiropas kultūras mantojuma un dzejas dienas Kurzemē 2018” noslēguma pasākumi VERTIKĀLE IV. Eiropas kultūras mantojuma kontekstā  Liepājā ir izveidojusies dzejnieku, mūziķu un mākslinieku grupa, kas veido kopprojektu sadarbībā ar Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondu. VERTIKĀLE IV  ir radošu cilvēku kopdarbs – dzejas, mūzikas, mākslas un gaismas performance  “Pasaule. Radīšana”. Dzejas tekstus radījuši dzejnieki Gunita Boka, Inta Kampara, Gundega Rezevska, Gunta Šnipke, Sandra Vensko, Raimonds Knesis, par muzikāli estētisko sadaļu rūpējas  mūziķi –  Ieva Tālberga, vokālā grupa “MIRGO”, ērģelniece Maija Zaķis.

Pasākumu  laikā dievnamos top arī  mākslas darbi, jau otro gadu pēc kārtas pasākumu laikā gleznas rada šī gada  plakāta VERTIKĀLE IV un performances māksliniece Agnese Rudzīte.

Lai piesaistītu sabiedrības uzmanību restaurācijas un atjaunošanas darbu norisei dievnamos, kā arī aktualizētu dzejas, mākslas un mūzikas, kā arī  garīguma nozīmi sakrālajā telpā, radoši cilvēki gada garumā gatavojas konkrētajam pasākumam, pēta Evaņģēliju, Veco derību un veido kopdarbu –  performanci. Šogad VERTIKĀLE notiek vairākos Kurzemes dievnamos, līdz ar to projekts tapis sadarbībā ar uzņēmējiem un pašvaldībām. Šis gads ir izsludināts par Eiropas kultūras mantojuma gadu, VERTIKĀLE IV  pasākumi iekļauti Eiropas kultūras mantojuma gada 2018. kopīgajā pasākumu plānā.


Foto: Jānis Rudzītis                                                                   Foto: Kristīne Liepa


  VERTIKĀLE IV

 

Šogad jau septiņpadsmito reizi no 9. līdz 22. septembrim notiks Liepājas Ērģeļmūzikas festivāls. Klausītāji tiks gaidīti koncertos Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, kas lepojas ar pasaulē lielākajām vēsturiskajām mehāniskajām ērģelēm ar vairāk nekā 7000 stabulēm, Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē, Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā, kā arī koncertzāles "Lielais dzintars" kamerzālē. Biļetes iespējams iegādāties Biļešu paradīzes kasēs visā Latvijā un internetā.

Koncerti Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē notiks:

Svētdien, 9. septembrī plkst. 12.30     Dzejkoncerts visai ģimenei “Lapa ar zelta maliņu” (Aspazijas bērnu dzeja un mūzika)
Sestdien, 15. septembrī plkst. 18.00   Ērģelnieks no Lietuvas Vids Pinkevičs ar improvizācijas koncertu balstītu Bībeles sižetā “Dāvids un Goliāts”
Sestdien, 22. septembrī plkst. 18.00   Festivāla noslēguma koncerts “Veltījums Tālivaldim Deksnim”.


‍Savukārt 14. septembrī plkst. 19.00 Liepājas Sv. Jāzepa Romas katoļu katedrālē

Koncerts “Lūgšanu vainags”, no kura ienākumi tiks ziedoti Liepājas Sv. Annas baznīcas ērģeļu atjaunošanai.

Sv. Annas baznīcas ērģeles ir trešās lielākās vēsturiskās četru manuālu ērģeles Latvijā. Šis instruments ir vērtīgs ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas kontekstā, jo ir viens no retajiem darbojošajiem “Valker” firmas instrumentiem. Lai šis instruments tiktu uzstādīts Liepājas Sv. Annas baznīcā 1913. gada roku ir pielicis pats Alfrēds Kalniņš, kurš spēlēja arī šo ērģeļu atklāšanā. Šobrīd ērģeles ir traģiskā stāvoklī un ar ziedojumu palīdzību mēs vēlamies vērst plašāku sabiedrības uzmanību ērģeļu saglabāšanā un atjaunošanā,” stāsta ērģelniece Ilona Birģele. 

https://www.liepajniekiem.lv/zinas/kulturvide/kultura/dzeja-izskan-dievnama-velves-223643Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli sestdienas, 8.septembra, vakarā piepildīja gaisma, skaņa, krāsa, kustība un vārds. Tur notika "Eiropas kultūras mantojuma un Dzejas dienu Kurzemē 2018" pirmais pasākums "Vertikāle IV". Dažādu mūzu pārstāvji rādīja kopdarbu – performanci "Pasaule. Radīšana".

‍Ziņa pārpublicēta no liepajniekiem.lv


8. septembrī Kuldīgā notika otrā Liepājas diecēzes diena. Pasākumā ar stendu un informāciju piedalījās arī Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds. Apmeklētājiem bija iespēja iepazīties ar veiktajiem atjaunošanas darbiem, iegādāties kartiņas ar Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fotogrāfijām, kā arī ērģeļmūzikas CD, kuri ieskaņoti Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē.

Pasākumā ar informāciju un saviem izdevumiem piedalījās arī Lestenes baznīcas atjaunošanas fonds.   


   

Laikraksts "Kurzemes vārds" 20.augustā ir publicējis ziņu par restaurācijas darbu norisi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē- sastatņu izveidošanu baznīcas torņa fasāžu restaurācijai un krusta noņemšanai uz restaurācijas/ zeltīšanas laiku.Ar rakstu varat iepazīties portālā liepajniekiem.lv

 Žurnāla "Svētdienas rīts"  šā gada 8.numurā publicēta informācija par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē uzsāktajiem fasādes restaurācijas darbiem.
Tīmekļa vietne Przegląd Bałtycki / Baltijas apskats 3.augustā ir publicējusi rakstu par poļu restauratoru darbu Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles atjaunošanā. Ar rakstu var iepazīties šeit

Przegląd Bałtycki ir Baltijas Fonda veidota tīmekļa vietne. Baltijas apskats sniedz informāciju par Baltijas jūras reģiona valstīm, publicējot, rakstus, komentārus un viedokļus par politiku, vēsturi, sabiedrību, kultūru, ceļojumiem, ekonomiku un tehnoloģijām Baltijas un Ziemeļvalstīs, kā arī Polijā, Vācijā, Krievijā un Baltkrievijā.


   


 

2018.gada 26.jūnijā

Ar patiesu prieku varam sacīt, ka Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas, logu un smilšakmens detaļu restaurācijas darbi ir uzsākti. Kopējais projekta īstenošanas laiks plānots 24 mēneši, būvdarbus veic SIA firma “UPTK”.

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība. Pārējie sadarbības partneri ir vēl trīs tuvākās apkārtnes pašvaldības – Grobiņas, Nīcas un Pāvilostas, katrs no sadarbības partneriem piedalās ar saviem objektiem un to pilnveidošanu, attīstīšanu un atjaunošanu.

2018. gada jūnija otrajā nedēļā tika saņemts apstiprinājums no CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) par projekta iesnieguma izvērtēšanu un nosacījumu izpildi. Projekta ietvaros Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanā plānots investēt 1 miljonu eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma un 176 470,59 eiro pašu spēkiem savāktos līdzekļus jeb ziedojumus. Plānots atjaunojot katedrāles fasādi, torņa fasādi, tai skaitā restaurēt logus, durvis un smilšakmens detaļas, kā arī ierīkot zibensaizsardzības sistēmu, veikt pamatu hidroizolāciju un lietus ūdens savākšanas sistēmas ierīkošanu. Kopējais darbu veikšanas laiks ir 2 gadi.

Fotoattēlu galerija par darbu uzsākšanu pie fasādes atjaunošanas.

TV Kurzeme sižets par darbu uzsākšanu, 28.06.2018.

‍Pirmais Baltijas kanāls sižets par darbu uzsākšanu, 03.07.2018.
 


1941. gada 14. jūnija deportāciju rezultātā cieta 15 425 Latvijas iedzīvotāji, tajā skaitā 3 751 bērni vecumā līdz 16 gadiem. Krasnojarskas, Tomskas, Jeņisejskas un citos apgabalos palikušie bērni šobrīd ir sirmgalvji un invalīdi. Viņiem nolaupīta dzimtene, tuvinieki un iespēja sazināties savā valodā. Ceļojošajā izstāde “Sibīrijas bērni” rāda Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentus, bērnības fotogrāfijas un unikālus uzņēmumus no izsūtījuma vietām. Sibīrijas bērnu fotogrāfijas ir lakoniskas un tiešas. Nevar nepamanīt uzkrītošo starpību starp bērnu sejām Latvijā un acu skatu Sibīrijā. Fotogrāfijas liek aizdomāties par cilvēka rīcību, cilvēcību, par neizdzēšamo Latvijas vēstures traģēdiju.

‍Izstāde Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē apskatāma no 3. augusta līdz 8. septembrim.

‍Izstādi sadarbībā ar fondu „Sibīrijas bērni” veido nodibinājums “Via Cultura”. Tā ir daļa no festivāla "Via Baltica" programmas.


 

Ceturtdien, 28.jūnijā plkst. 18.00 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē ar garīgām dziesmām Ziemeļvalstu skaņās viesosies ērģelnieks Valters Berggrēns (Walter Berggren)  un koris  “Corde vocali” (itāļu val.- balssaites) no Zviedrijas.

Ērģelnieks Latvijā bijis vairākkārt, gan uzstādot no Zviedrijas atvestas ērģeles (piemēram, Rīgas Sv.Jāņa, Priekules un Liepupes baznīcās), gan koncertējot. Šovasar koris atkal būs Latvijā ar koncertu turneju pa Liepājas diecēzi un piedalīsies dievkalpojumos:

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē, ceturtdien 28.jūnijā plkst. 18.00.

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā, piektdien, 29.jūnijā, plkst. 18.00 (Kuldīgas iecirkņa prāvesta U.Gailīša amatā ievešanas dievkalpojums).

Priekules baznīcā, sestdien, 30.jūnijā, plkst. 18.00.

Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē, svētdien, 1.jūlijā, plkst. 10.00.


 

    Piektdien, 8.jūnijā plkst. 16.30 Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē viesosies Somijas pilsētas Kuhmoinen vīru koris. Koncertā koris atskaņos populāru Somijas komponistu mūziku vīru korim, cita starpā arī Jēgeru maršu, kura teksts radīts Liepājā 1918. gadā.


EIROPAS KULTŪRAS MANTOJUMA GADS - 2018

Informācija par Eiropas Kultūras mantojuma dienām Liepājā un Kurzemē sekos!

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Cg8z79aKI2018. gada 9.maijā,

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē “Atvērto durvju dienas” ietvaros viesojās skolēni no Ogresgala pamatskolas, Kalētiem un Talsu 2. vidusskolas.

Ogresgala pamatskolas skolēni un pedagogi Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē

Attēlā: Ogresgala pamatskolas 6.-8. klašu grupas skolēni un pedagogi "Atvērto durvju dienā" Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē.


‍Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds atsaucās Eiropas Savienības mājas Latvijā aicinājumam uzņemt iepriekš pieteiktas skolēnu grupas “Atvērto durvju dienas” ietvaros. Lai parādītu, iepazīstinātu un ieinteresētu skolēnus par Eiropas kultūras mantojumu un tā saglabāšanu.

Eiropas dienā, 9. maijā Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli apmeklēja Ogresgala pamatskolas 6.-8. klašu grupa, 25 skolēni un 2 pedagogi, Kalētu pamatskolas 5.-8. klašu grupa, 22 skolēni un 3 pedagogi , Talsu 2 vidusskolas 21 skolēns no 11. klases un 2 pedagogi.

Skolēniem bija iespēja apmeklēt katedrāli, dzirdēt stāstījumu par baznīcas un ērģeļu vēsturi, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas un atjaunošanas nepieciešamību, noslēgumā uzkāpt katedrāles tornī, lai vērotu Liepājas pilsētas panorāmu.

Patiesi liels prieks par skolēnu ieinteresētību un uzmanību!

Fotoreportāža no skolēnu viesošanās Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, skatīt: galerijas.

SOCIĀLAJOS TĪKLOS atrodi Eiropas dienas notikumus, izmantojot mirkļbirkas #EiropasEksāmens #EiropasDiena  #AtvērtoDurvjuDiena

‍Plašāk par EIROPAS DIENAS notikumiem: http://esmaja.lv/eiropas-diena/jau-sodien-9-maija-svinesim-eiropas-dienu

‍Informāciju sagatavoja:

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds


 

Dodies ceļojumā pa Eiropu!

Atzīmējot Eiropas Kultūras mantojuma gadu, interaktīvas un izzinošas aktivitātes Atvērto durvju dienā jauniešiem piedāvās Eiropas Savienības māja, Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes birojs, Latvijas Republikas Saeima un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

ES dalībvalstu un Eiropas Austrumu partnerības valstu vēstniecības iepazīstinās ar savu darbu Latvijā, rīkos tikšanās ar diplomātiem, stāstīs par savu valstu kultūru, ģeogrāfiju un tūrisma iespējām.

Lai stāstītu par kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, kā arī īstenotajiem ES fondu finansētajiem projektiem, interesentus uzņems vairāk nekā 20 organizācijas un uzņēmumi, tai skaitā arī

LIEPĀJAS SV. TRĪSVIENĪBAS KATEDRĀLE atvērta apmeklētājiem
9. maijā no 11.00 - 18.00.

http://esmaja.lv/atverto-durvju-diena-2018/atverto-durvju-diena-9-maija


2018.gads ir pasludināts par Eiropas kultūras mantojuma gadu.

Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija aicina bērnus un jauniešus no 7 līdz 17 gadu vecumam piedalīties Eiropas konkursā “Eiropas kultūras mantojuma radītāji”, izveidojot stāstu vai video par kādu kultūras mantojuma vietu vai objektu savā apkārtnē.

Stāstus līdz 14.maijam ir jāsūta uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, kur tos vērtēs žūrija. Pieci veiksmīgākie stāsti tiks izvirzīti pārstāvēt Latviju un šo stāstu autori novembrī tiks aicināti uz Strasbūru iepazīt pilsētu un Eiropas institūcijas.

Sīkāka informācija par konkursa norisi un nosacījumiem šeit 


   

Liepājas Sv. Trīsvienības draudze aicina piedalīties

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles PAVASARA TALKĀ

sestdien, 21. aprīlī plkst.10.00

Plānotie darbi:

·        baznīcas un solu mazgāšana;

·        puķu podu katedrāles pagalmā sakopšana;

·        šķūņa/ tualetes remonta un sakopšanas darbi.

Līdzi jāņem: darba cimdi un kalpošanas prieks!

Sīkāka informācija pie:

Artūra Robalda mob.t.: 2 9418483

 

 

 

Izstādes atklāšana š.g. 3. aprīlī plkst. 17.00 Bērnu bibliotēkas “Vecliepājas rūķis” telpās, Liepājā, Malkas ielā 4.

"Garīgā mūzika Liepājā - zināmais un nezināmais" izstādē piedalās Liepājas oficiālās kristiešu baznīcas. Izstādē eksponēti garīgās mūzikas izdevumi - vēsturiskas raritātes un no jauna izdotie materiāli; baznīcu dziesmu lapiņas, kas atspoguļo garīgās mūzikas saikni ar notikumiem pilsētas un valsts dzīvē; vēsturiski mūzikas instrumenti u.c. no Liepājas draudžu arhīviem.

Aicināti draudžu locekļi un visi interesenti piedalīties izstādes atklāšanā un apskatīt izstādi no 3. līdz 14. aprīlim.


Šobrīd esam nākamā nozīmīgā soļa priekšā – nepieciešama Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes un torņa fasādes restaurācija, tai skaitā logu un durvju atjaunošana. Arī šim darbu posmam ir veikti vairāki nozīmīgi priekšdarbi.

Pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldībai projekta pieteikums ir iesniegts vērtēšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).
Publikācija portālā irliepaja.lv, no 20.03.2018.
‍https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/vide/kristine-liepa-ticam-un-ceram-uz-gala-apstiprinajumu/


Darba pienākumi:

 • Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadīšana un darbības pārraudzīšana.
 • Fonda lietvedības nodrošināšana.
 • Fonda Padomes un Valdes sēžu sagatavošana un sasaukšana.
 • Regulāri sniegt nepieciešamās atskaites un informāciju Fonda Valdei un Padomei.
 • Pildīt citus pienākumus projektu vadībā un līdzekļu piesaistē Fonda Padomes un Valdes uzdevumā.
 • Projektu izstrāde (ES fondu, valsts, pašvaldības budžetu finansētajiem projektiem, privāto fondu projektiem Latvijā un ārvalstīs) un citu līdzekļu (ziedojumu) piesaiste atjaunošanas fonda darbības nodrošināšanai un katedrāles atjaunošanas darbiem.
 • Projektu realizācijas koordinēšana atbilstoši projekta realizācijas plānam.
 • Projekta pārskatu un atskaišu sagatavošana atbilstoši projektu finansēšanas prasībām.
 • Fonda publisko pasākumu organizēšana, koordinēšana, iesaistot fonda atbalstītājus un sadarbības partnerus.
 • Publisko paziņojumu sagatavošana un izplatīšana masu saziņas līdzekļos – preses relīžu sagatavošana, informācijas ievietošana Fonda mājas lapā un sociālajos tīklos.

Darba pieredze:

 • Izglītība, pieredze vai labas prasmes projektu vadības vai koordinēšanas, sabiedrisko attiecību vai vispārējās vadības jomās.
 • Pieredze darbā saziņai angļu vai vācu valodā.

Prasmes un iemaņas:

 • Labas komunikācijas spējas.
 • Latviešu un angļu vai vācu valodas zināšanas saziņas līmenī.
 • Iemaņas darbā ar datoru lietotāja līmenī (Microsoft Office), lietot internetu.
 • Labas vadīšanas, organizēšanas un koordinēšanas prasmes.
 • Spēja strādāt patstāvīgi, konsultējoties ar Fonda Padomi un Valdi.

Personības īpašības:

 • Augsta atbildības sajūta.
 • Organizēšanas dotības.
 • Stresa noturība.
 • Konstruktīva domāšana.
 • Spēja neatlaidīgi virzīties uz nosprausto mērķi.
 • Labas sava darba laika plānošanas prasmes.
 • Vēlama pieredze LELB draudzes locekļa statusā un izpratne par Baznīcas organizatorisko struktūru un draudžu darba organizāciju.

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu lūdzu sūtīt uz adresi:

Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds,

Liepājā, Lielā ielā 9, LV-3401, vai uz e-pasta adresi: trisvienibasfonds@inbox.lv

ar norādi - “Konkursam uz Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda izpilddirektora amatu"
līdz 2018. gada 15. martam (ieskaitot).

Plašāka informācija par Fondu: trisvienibasfonds.lelb.lv


Informācija pārpublicēta no:
http://lielaisdzintars.lv/kalendars/izstade-somu-jegeri-latvija
‍12.02.2018

Sagaidot Latvijas valsts dibināšanas simtgadi 1918.gada 18.novembrī, pieaug interese arī par tās kaimiņvalstīm, kuras līdzīgi kā Latvija savu valstiskuma simtgadi svinēs tuvākajos gados. Viena no šīm valstīm ir Somijas Republika, kas valstisko neatkarību pasludināja 1917.gada 6.decembrī. Sagaidot Latvijas Republikas un Somijas Republikas simtgades, aktualizējas nepieciešamība pētīt vēsturiskos notikumus, kas vieno mūsu valstis.

Somu jēgeri bija no Somijas izbraukušajiem brīvprātīgajiem izveidota Vācijas impērijas karaspēka vienība, kas kā 27.Karaliskais prūšu rezerves batajons 1916.-1917.gadā piedalījās Pirmā pasaules kara kaujās Austrumu frontē Latvijas teritorijā. 1918.gada 13.februārī Liepājā bataljons zvērēja uzticību Somijas valdībai un pēc tam atgriezās Somijā.

Dokumentāro liecību izstāde "Somu jēgeri Latvijā" iepazīstina ar jēgeriem un to gaitām Latvijā, Latvijas un Somijas Republiku tapšanu, atklāj kopīgo un atšķirīgo Somijas un Latvijas valstu veidošanās un tapšanas procesā un sniedz ieskatu jēgeru tradīciju kopšanu mūsdienās.

Izstāde tapusi sadarbībā ar Somijas Republikas vēstniecību Rīgā, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli, Somijas Nacionālo arhīvu, 27.somu jēgeru bataljona tradīciju biedrību un Somu Jēgeru muzeju.

Ieeja: bez maksas
Darba laiks: P.-S. 10-20, Sv. 10-15
Norises vieta: mākslas telpa Civita Nova 1
Organizē: Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Lielais dzintars

 

Godinot Latvijas un Somijas ciešo saikni un abu valstu simtgadi, 13. februārī:

pl. 12.00 Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē dievkalpojums (visi aicināti);

pl. 18.00 koncertzālē "Lielais dzintars" svinīgs bezmaksas koncerts (ieeja ar ielūgumiem).

Tieši pirms 100 gadiem – 1918.gada 13.februārī – Liepājā bataljons zvērēja uzticību Somijas valdībai, iesvētīja Somijas brīvprātīgo karavīru karogu un pēc tam atgriezās Somijā. Dibinot Somijas valsti, šis karogs kļuva par visas Somijas armijas simbolu un, cienot jēgeru paveikto, nacionālajos svētkos tas tiek nests pat pirms Somijas valsts karoga.

Laikā, kad Somijas valsts tikko aizvadījusi, bet Latvija atzīmē savu simtgadi, svinīgajā koncertā īpaši tiks godāta abu nāciju drosme un vēsturiskā cīņa par neatkarību. Koncertā piedalās: Somijas Aizsardzības spēku Gvardes orķestris, diriģents pulkvežleitnants Jirki Koskinens (Jyrki Koskinen), saksofonists Samu Metsenens (Samu Metsänen), Nacionālo bruņoto spēku orķestris un tā galvenais diriģents pulkvežleitnants Dainis Vuškāns, kā arī diriģents kapteiņleitnants Guntis Kumačevs. Koncerta scenāriju papildinās smilšu kino māksliniece Zane Pumpure-Prāmniece, stāstnieks Kaspars Kārkliņš un Liepājas Universitātes Tautas deju kolektīvs "Banga".

Koncertā muzikāli savīsies abu valstu stāsti par identitāti, varonīgumu un dzimtenes mīlestību no senatnes līdz mūsdienām. Somijas Aizsardzības spēku Gvardes orķestra izpildījumā skanēs somu nacionālā romantisma skaņražu un mūsdienu autoru kompozīcijas pūtēju orķestrim. Savukārt Nacionālo bruņoto spēku orķestris izpildīs Sergeja Austra Universa svītu "Vidzeme" pūšaminstrumentu orķestrim un Emīla Dārziņa skaņdarbu "Lauztās priedes". Koncertu noslēgs Žana Sibēliusa "Jēgeru maršs" abu valstu militāro orķestru kopīgā skanējumā. Zīmīgi, ka marša vārdus 1918. gadā sacerējis somu jēgers Heiki Nurmio (Heikki Nurmio), kurš arī dienējis Liepājā.

Koncerta "Latvija – 100 – Somija" norises vieta: Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" Lielā zāle. Koncertu organizē Latvijas Nacionālie Bruņotie spēki un Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Somijas vēstniecību Latvijā, Liepājas Kultūras pārvaldi un SIA "Lielais Dzintars".

Ieeja bez maksas. Bezmaksas ieejas kartes var saņemt "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā un koncertzāles "Lielais dzintars" informācijas centrā. Organizatori vērš uzmanību, ka interneta kasēs biļetes nav pieejamas. Ieejas karšu skaits – ierobežots. Koncerts divās daļās. Aptuvenais norises ilgums: 2 stundas 30 minūtes.

‍Informē SIA "Lielais Dzintars" sabiedrisko attiecību vadītāja Elizabete Hartmane.

‍http://lielaisdzintars.lv/kalendars/latvija-100-somijaLiepājas Svētās Trīsvienības katedrāle Latvijas simtgades gadā sagaida savu 260. gadskārtu.
Cauri laikiem un gadsimtiem šis dievnams ir devis mājvietu draudzei, ticības ceļā vedot daudzus jo daudzu cilvēkus, kalpojot kā "ceļa zīme" pilsētā Liepājā - Baltijas jūras krastā.
Ticot un cerot, ka jau šajā pavasarī izdosies uzsākt baznīcas ēkas fasādes atjaunošanas darbus, aicinām iesaistīties un atbalstīt šo nodomu.

„Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!“ / Ps 90:17/

‍Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds, pateicoties Liepājas kultūras pārvaldes atbalstam izdevis bukletu un pastkartes "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle". Skatīt galerijas.All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»