LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
  - Kā ziedot?
  - Šobrīd aktuāli
  - Ziedotāji
  - Nodokļu atlaides
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Iepriecināsim mūsu sirdis un palīdzēsim atjaunot dievnamu!

 
Visu, ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zinat, ka tas Kungs par atmaksu jums dos debess mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam – Kristum.”   /Pāvila vēst.kol. 3:23-24/

Ikvienam no mums ir dota iespēja saņemt Dieva mīlestību un mūžīgo dzīvību. Un dievnams ir tā vieta, kur ikviens no mums ir mīļi gaidīts, kur mēs varam pulcēties Dievam, Mūsu Tēvam, par godu, pateikties Viņam, uzklausīt, kalpot un lūgt Viņu.

Tāpēc ir tik svarīgi saglabāt, atjaunot un palīdzēt atdzimt Mūsu Tēva namam –

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālei!Ikkatra palīdzīga roka un sirds spēj palīdzēt veikt dievnama ēkas pamatu un jumta glābšanas darbus, kas šobrīd ir paši aktuālākie, jo atrodas kritiskā stāvoklī. Ir nepieciešams veikt:


- pamatu pastiprināšanu ar injekcijas metodi;
- jumta koka konstrukciju remontu;
- pārseguma velvju stiprināšanu;
- pārseguma siltināšanu;
- lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu.
  

                                               

                                          Dievnama ēkas pamati                                                            Dievnama ēkas jumtsVeicot šos - pašus būtiskākos dievnama glābšanas darbus tiks apturēts ēkas sagrūšanas process un tās kultūrvēsturisko vērtību bojāšanās, nodrošinot apstākļus baznīcas ēkas tālākajai pastāvēšanai!


Atjaunošanas fonds pateicas Jums par jebkuru palīdzību un ziedojumiem!

Ziedot Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanai iespējams:

Veicot bankas pārskaitījumu
(LVL, USD, EUR)


Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401
Reģ. Nr. 40008108234
Hansabanka, kods HABALV22

Konts LV 91 HABA 0551 0152 2980 4Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fondam saskaņā ar Finanšu Ministrijas lēmumu ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tāpēc ziedotāji var saņemt likumā paredzēto nodokļu atlaidi.
 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»