LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
 Ziedojumi
  - Kā ziedot?
  - Šobrīd aktuāli
  - Ziedotāji
  - Nodokļu atlaides
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Šobrīd aktuāli!


Katedrāles skaistā fasāde rosina domāt, ka atjaunošanas darbs ir pabeigts, taču ir vēl atlikuši daži nozīmīgi darbi, kurus vari atbalstīt arī Tu:

1. Katedrāles torņa nostiprināšanas darbi, kas paglāba torni no sabrukšanas - darbi ir paveikti, bet fonds aizvien vāc līdzekļus, lai norēķinātos par šo darbu. Torņa papilddarbi nebija iekļauti fasādes atjaunošanas projektā, tie izmaksāja 87 663 EUR. Par darbu veikšanu draudzei ar būvnieku ir jānorēķinās divu gadu laikā. 2020.gada maija sākumā šo darbu finansēšanai vēl pietrūkst apmēram 7 000 EUR. 

2. Skulptūru atjaunošana - 2020.gada pavasarī notiks katedrāles ieejas portālu skulptūru Ticība un Mīlestība restaurācija un uzstādīšana pie galvenā ieejas portāla. Skulptūru restaurācijai nepieciešami 4306 EUR.

‍3. Pulksteņa izpēte un restaurācija - Pulksteņa mehānisma atjaunošana nebija plānota fasādes atjaunošanas projektā, tomēr, tā kā tagad esam konstatējuši, ka pulksteņa tālāka darbība bez izpētes un atjaunošanas nav iespējama, aicinām atbalstīt šo darbu. Pulksteņa mehānisma izpētei nepieciešami aptuveni 3500 EUR.

‍Paldies par atbalstu!

 

"Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa renovācija, logu un akmens detaļu restaurācija".
Projektēta autori SIA "Pastorāts" un SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa".

‍Būvprojekts paredz katedrāles fasādes, torņa fasādes atjaunošanu; logu, torņa slēģu un smilšakmens detaļu restaurāciju, kā arī zibens novadīšanas un lietusūdens novadīšanas sistēmu ierīkošanu.

‍‍Plašāk par veicamjiem darbiem, skatīt sadaļā: Restaurācija!

‍Projekta kopējās izmaksas ir  1 176 471 eiro.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, taču līdztekus ir nepieciešams ziedotāju atbalsts līdzfinansējuma nodrošināšanai un visu plānoto un neplānoto, bet restaurācijas laikā pamanīto un nepieciešamo darbu veikšanai! Pašlaik vēl nepieciešami apmēram 33 tūkstoši eiro!

‍Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina ziedotājus atbalstīt katedrāles restaurācijas darbus un ziedot!


TICĪBAS un MĪLESTĪBAS SPĒKĀ!

 
Visu, ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zinat, ka tas Kungs par atmaksu jums dos debess mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam – Kristum.”  /Pāvila vēst.kol. 3:23-24/


Ikvienam no mums ir dota iespēja saņemt Dieva mīlestību un mūžīgo dzīvību. Un dievnams ir tā vieta, kur ikviens no mums ir mīļi gaidīts, kur mēs varam pulcēties Dievam, Mūsu Tēvam, par godu, pateikties Viņam, uzklausīt, kalpot un lūgt Viņu.

Tāpēc ir tik svarīgi saglabāt, atjaunot un palīdzēt atdzimt Mūsu Tēva namam –

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālei!


 

Vairāk kā 250 gadu ekspluatācijas laikā Sv.Trīsvienības katedrāle ir piedzīvojusi vairākas pārbūves, rekonstrukcijas un lokālus remontus, tomēr, ēkas tehniskā stāvokļa izpēte apliecina, ka dievnams pašlaik atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»