LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Noteikta Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles pamatojuma pastiprināšanas metode

  Pavisam konkursam bija pieteikušies divi pretendenti, iesniedzot trīs atšķirīgus baznīcas pamatu pastiprināšanas variantus. Iesniegtos darbus izvērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija gan būvspeciālisti, gan Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciālisti, kā arī pārstāvji no draudzes un baznīcas atjaunošanas fonda. Piedāvātie baznīcas pamatu pastiprināšanas veidi tika analizēti gan no tehniskā, gan no ekonomiskā viedokļa, kā arī ievērojot kultūras pieminekļu aizsardzības prasības. Apkopojot žūrijas vērtējumu, 1.vietu ieguva A/S “Komunālprojekts”, 2.vietu – SIA “IV Projekts” un SIA “Mikropāļi”. 

A/s “Komunālprojekts” piedāvājums paredz Sv.Trīsvienības katedrāles pamatojuma pastiprināšanā izmantot būvpamatnes pastiprināšanu ar javas augstspiediena dziļievadi gruntī, jeb tā saukto “strūklas tehnoloģiju”. Strūklas tehnoloģija ir patentēta 1971.gadā Japānā un pašlaik to plaši pielieto vēsturisko ēku glābšanai Vācijā, Itālijā, Francijā un citās valstīs. Izmantojot “strūklas tehnoloģiju”, nestabilās gruntis tiek pārveidotas būtiski jaunā stāvoklī, piešķirot tām virkni uzlabotu īpašību: noturību, stiprību un ūdensnecaurlaidību. 

Patlaban fonds veic pārrunas ar projektētājiem par baznīcas pamatu pastiprināšanas tehniskā projekta izstrādi. Speciālisti prognozē, ka orientējošās dievnama pamatu pastiprināšanas izmaksas varētu sasniegt 246 000 latu.

Kā jau ziņots iepriekš, Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles pamatu koka konstrukcijas ir daļēji vai pilnīgi satrupējušas. Pašlaik pamatu mūris darbojas kā vienkāršs, nepietiekamas nestspējas gruntī balstīts pamats. 2006.gadā veiktā tehniskā apsekošana apliecina, ka baznīcas pamatu tehniskais stāvoklis vērtējams par neapmierinošu un izraisījis būtisku apdraudējumu visai ēkai. Lai novērstu unikālās kultūrvēsturiskās būves bojāeju, nepieciešams veikt ēkas pamatojuma pastiprināšanu.
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»