LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Laikā no 22. – 27. augustam Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē norisināsies darbs pie senās nošu kolekcijas inventarizācijas un kataloģizācijas

 

„Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles senās nošu kolekcijas pirmreizēja inventarizācija un kataloģizācija”

Projekta īstenotājs: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Projekta norise: 2011. gada 15. jūlijs – 30. septembris. Aktivitātes Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē: 2011. gada 22. – 27. augusts

Projekta vispārīgais mērķis ir aktualizēt Eiropas mūzikā līdz šim bibliogrāfiski neapzinātu, bet vērtīgu 18.–19. gs. mūzikas rokrakstu un iespieddarbu krājumu, kas kopš daudziem gadiem glabājas Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē.

Projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Leipcigas Universitātes Muzikoloģijas institūtu (vadītājs prof. Dr. Helmuts Loos), un tā tiešais mērķis ir izveidot datu bāzi par unikālo kolekciju, iekļaujoties starptautiskajā mūzikas avotu leksikonā RISM (Répertoir international des sources musicales). Saiknē ar iepriekšējo ir definēti vairāki primāri veicami uzdevumi, un vispirms – Liepājas krājuma pilnīga inventarizācija.

Ņemot vērā krājuma stāvokli (nošu līdzšinējās uzglabāšanas apstākļus) un tajā pārstāvētās mūzikas „profilu” (ar īpaši daudz 18. gs. Saksijas mūzikas autoru manuskriptiem), projektā iesaistīti attiecīgo nozaru eksperti. Viņu vidū ir Dr. chem. Rudīte Kalniņa, kuras vadībā nodota seno nošu papīru korekta apstrāde tālākai saglabāšanai, un Dr. Ūve Volfs (Uwe Wolf) no Leipcigas Baha arhīva. Projektā piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas Mūzikas nodaļas vadītāja Daina Gauja, postdoktorante ērģelniece Rudīte Līvmane-Lindenbeka, kuras zinātniskās intereses saistītas ar ērģeļmūziku Latvijas teritorijā 18. gadsimtā. Projektā iesaistīti arī JVLMA un Leipcigas Universitātes studenti, kuriem šī līdzdalība nozīmē neaizstājamu zinātnisko praksi. Projekta zinātnisko vadību uzņēmusies profesore Dr. art. Lolita Fūrmane.

Projekta sagatavošanā lielu atbalstu ir sniegusi Sv. Trīsvienības katedrāle, tās Atjaunošanas fonds (vadītāja Kristīne Liepa), kas jau iepriekš ir veicis vairākus pasākumus sava vēsturiskā nošu krājuma saudzīgai turpmākai uzglabāšanai: pateicoties Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā atbalstam, ir iegādāts jauns nošu skapis, bezskābes papīrs mapju sagatavošanai u. c. līdzekļi.

Liepājas krājuma kataloģizācija ir vērsta uz nozīmīgā kultūras mantojuma padziļinātu zinātnisko izpēti nākotnē. Vienlaikus, ar projekta palīdzību, paredzēts rosināt diskusiju par Liepājas krājuma valstisko aizsardzību.

Projektu atbalsta Baltijas – Vācijas Augstskolu birojs ar Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) līdzekļiem.


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»