LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
  - ziņas 2013
  - ziņas 2012
  - ziņas 2011
  - ziņas 2010
  - ziņas 2009
  - ziņas 2008
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē renovācijas darbi turpinās


 2013.gada 11.novembrī, Liepājā


Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē atjaunošanas darbi turpinās arī rudenī, kad aktīvā tūrisma sezona ir beigusies un dievnamā plānotie remonta darbi var netraucēti tikt īstenoti. Kā jau iepriekš esam informējuši Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē notiek pamatu stiprināšana darbi ar injekcijas pāļiem. No kopējā pamatu pastiprināšanas darba apjoma uz novembra sākumu izpildīti 74 procenti, kas ietver 371 injekcijas pāļu iestrādi katedrāles pamatos. Atlikušajos rudens un ziemas mēnešos tiks turpināts darbs dievnama iekštelpās pie atlikušo 97 pāļu iestrādes baznīcas ziemeļu iekšpusē, grīdas seguma sakārtošanas ziemeļu un dienvidu sānu jomos. Pamatu stiprināšanas darbus plānots pabeigt līdz nākamā gada martam.

Turpinās arī jumta renovācijas darbi, kas tika uzsākti šī gada maijā. Darbi pie jumta seguma nomaiņas iekavējušies sakarā ar papildus apjomu pie koka konstrukciju remonta, nomainot pilnībā satrupējušos nesošo konstrukciju posmus pret jauniem, vai protezējot un saglabājot veselos. Projekta ietvaros tiek uzstādītas arī jaunas lietus ūdens novadīšanas teknes. Jumta seguma nomaiņas darbiem būvuzņēmējam SIA „Kurzemes krāsas” bija dots termiņa pagarinājums līdz 8.novembrim diemžēl tas netika izpildīts. Taču atlicis pavisam nedaudz – lietus ūdens tekņu un noteku uzstādīšana, atsevišķi jumta kores seguma posmu uzstādīšana un karnīzes seguma pabeigšana baznīcas dienvidu daļā pie torņa. Seguma nomaiņas darbus uzdots pilnībā pabeigt līdz šī gada beigām, lai jau šoziem draudze varētu noturēt dievkalpojumus baznīcā ar jaunu jumta segumu.

Uz nākamā gada sākumu atliek darbi pie velves stiprināšanas un jumta dekoratīvās balustrādes restaurācijas. Velves stiprināšanas darbu nepieciešamība vēl tiek izvērtēta, līdz nākamā gada 1. aprīlim uzdots veikt esošo plaisu monitoringu velvēs pagrabā, velvēs baznīcas bēniņos, kolonnās, ja svārstības netiks konstatētas, tad plaisas griestu velvēs tiks tikai aizpildītas, ja svārstības pamatu stiprināšanas laikā vai pēc tam tomēr tiks konstatētas, tad tiks veikta projektā paredzētā velvju stiprināšana ar dzelzsbetona čaulu no bēniņiem.

Pie dekoratīvās jumta norobežojošās balustrādes restaurācijas ir veikta balustru, margu, pamatņu inventarizācija un tiek risināti jautājumi par atbilstošāko materiālu izvēli restaurācijai un no jauna atlejamo zudušo vai pilnībā bojāto elementu atliešanai no jauna.  

Katedrālē pašlaik notiekošie būvdarbi ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta "Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana" īstenošana. Projekta kopējās izmaksas ir 432 884,17 lati no kurām ERAF finansējums ir 49,99%, pārējie 216 485,37 lati ir projekta iesniedzēja līdzekļi, kurus ziedojumu veidā piesaistījis Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds. Arī papildus darbu izmaksu segšanai projekta īstenotājs Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudze izmanto saziedotos līdzekļus.

Tāpēc Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina ikvienu atsaucīgu cilvēku atbalstīt mūsu pilsētas lepnuma Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus arī turpmāk, ziedojot: ziedojumu konts: LV91HABA0551015229804, AS Swedbank, SWIFT kods: HABALV22. Jo šī projekta ietvaros veicamie darbi ir tikai pamats pie kopēja baznīcas restaurācijas plāna. Kā nākamais lielākais posms tiek plānots baznīcas fasādes, torņa fasādes renovācija un logu restaurācija.

Plašāka informācija par Fonda aktivitātēm un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas darbiem: http://trisvienibasfonds.lelb.lv

Nākamā gada 15.jūnijā Trīsvienības svētkos tiek plānots pateicības dievkalpojums un koncerts par dievnama glābšanas darbu pirmā posma pabeigšanu – pamatu stiprināšana un jumta renovācija. Ar prieku un pateicību Liepājas Svētās Trīsvieības ev.lut. draudze un atjaunošanas Fonds aicinās kopā visus atbalstītājus, darbu veicējus un ikvienu, kam šis dievnams ir mīļš un sirdī tuvs!

Pateicība visiem tiem labas gribas cilvēkiem, kas jau ir atbalstījuši dievnama atjaunošanu gan praktiski palīdzot, gan ar padomiem, gan ziedojot!

  Fotoattēli Pims un pēc! Jumta renovācijas un pamatu pastiprināšanas darbiem.

 Informāciju sagatavoja:

Kristīne Liepa

Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas

atjaunošanas fonda vadītāja

 

(K.Liepa, tālr.: 63423431)  


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»