LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Paziņojums par Iepirkuma komisijas lēmumu

   

Iepirkumu komisijas sēdes PROTOKOLS Nr.1

 

Finansējuma līguma “Par līdzekļu piešķiršanu nodibinājumam “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds”, starp Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un nodibinājumu “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” no 09.03.2016. Nr.1-6.1/33, par dotācijas izlietošanu Liepājas Svēts Trīsvienības katedrāles nacionālas nozīmes mākslas pieminekļa – ērģeļu restaurācijas sadaļai “Hauptwerk” pulpešu atjaunošanai” ietvaros.

 

Liepājā, 19.04.2016.

 

Sēdē piedalās: Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles dekāns Pēteris Kalks, draudzes grāmatvede Līvija Timbare

Sēdi vada: draudzes priekšniece Anita Brantevica

Protokolē: draudzes valdes locekle Ilze Vitāle

Darba kārtība:

1.       Izskatīt un pieņemt lēmumu par līguma slēgšanu restaurācijas darbu veikšanai no saņemtajiem piedāvājumiem pēc SARUNU PROCEDŪRAS izsludināšanas 2016.gada 2.aprīlī (pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas otro punktu, konkursam izvēlēta sarunu procedūra”).

 

1.       Sarunu procedūra izsludināta 2016.gada 2.aprīlī, nodibinājuma “Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds” mājas lapā www.trisvienibasfonds.lelb.lv

2.       Sarunu procedūrā uzaicināti piedalīties 2 (divi) pretendenti:

1)      SIA “Ērģeļu darbnīca”;

2)      SIA “Ilsuma ērģeļu restaurācija”.

3.       No SIA “Ilsuma ērģeļu restaurācija” 2016.gada 14.aprīlī saņemts atteikums par piedalīšanos konkursā – Pielikums Nr.1;

4.       No SIA “Ērģeļu darbnīca” 2016.gada 14.aprīlī saņemts piedāvājums “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ērģeļu restaurācijas darbiem pie “Hauptwerka” pulpetēm, vējlādēm, stabulēm un šperventiļiem” par kopējo summu 12 375,00 EUR.

5.       Iepirkuma komisija izskata iesniegto piedāvājumu – Pielikums Nr.2.:

1)      Tāme;

2)      Alvja Melbārža ērģeļu restauratora – meistara kvalifikācijas apliecība N# 272 (derīga līdz 2019.gada 13.martam);

3)      Ērģeļu restauratora Alvja Melbārža CV, kurā minēti darbi līdzvērtīgos objektos;

4)      Izziņa no Valsts Ieņēmumu dienesta par nodokļu maksātāja SIA “Ērģeļu darbnīca” reģ.kods: 40103810767 nodokļu parādu nēesamību (tādu, kas kopsummā pārsniedz 150,00 euro).

LĒMUMS:

Apstiprināt SIA “Ērģeļu darbnīca” (Reģ,nr.: 40103810767) piedāvājumu restaurācijas darbiem pie “Hauptwerka” pulpetēm, vējlādēm, stabulēm un šperventiļiem par galīgo summu 12 375,00 euro (divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci eiro un 00 centi).

Balsojums: “PAR” – 3, “PRET” – 0, “ATTURĀS” – 0.

 

Informācija publicēta:
20.04.2016


All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»