LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Katedrāles torņa fasādei nepieciešami projektā neplānoti remontdarbi

Pēc aizsargsietu noņemšanas un apmetuma nokalšanas fasāžu torņa daļā, tika atsegtas tornī radušās ievērojamas plaisas dzegas joslā, tieši zem skatu platformas balustrādes. Savukārt fasādē virs skatu torņa platformas daļas vietām ticis veikts vēlāks piemūrējums, kurš ir sācis atdalīties no mūra pamatplaknes. Bojājumi, visticamāk, radušies laikapstākļu darbības rezultātā. Visvairāk bojāta torņa dienvidu fasāde, kur arī novērota visspēcīgākā laika apstākļu ietekme valdošo vēju rezultātā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas šos darbus nebija iespējams ieplānot, jo tie nebija redzami nedz projektētājiem, nedz būvniekiem. Ja bojājumi netiks novērsti, tie var radīt mūra fragmentu atdalīšanos no fasādēm, apdraudot garāmgājējus un apmeklētājus.

Lai novērstu šos bojājumus un varētu turpināt iesākto torņa un katedrāles fasādes restaurāciju, papildus nepieciešami aptuveni 100 tūkstoši eiro, tāpēc aicinām ikvienu, kurš spēj un vēlas palīdzēt, nepalikt malā un ziedot, lai būtu iespējams šos darbus veikt.

Pateicamies ikvienam ziedotājam par līdzšinējo ieguldījumu!

“Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!” (Ps.90:17)

 


Mūra virs balustrādes atdalīšanās un plaisāšana
All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»