LV   EN   DE
 Par fondu
 Restaurācija
 Par dievnamu
 Aktualitātes
  - ziņas 2024
  - ziņas 2023
  - ziņas 2021
  - ziņas 2020
  - ziņas 2019
  - ziņas 2018
  - ziņas 2017
  - ziņas 2016
  - ziņas 2015
  - ziņas 2014
 Ziedojumi
 Foto galerijas
 Atbalstītāji
 Kontakti
 

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbu norise ziemas periodā


 
2019.gada 27.maijā

Kopš 2018.gada nogales būvobjektā turpinājušies baznīcas cokola atjaunošanas darbi, torņa slēģu restaurācijas darbi, metāla un koku logu restaurācija un jaunu logu montāža, turpināti fasādes apmetuma nokalšanas darbi bojājumu zonās, uzsākti dzegu vilkumu atjaunošanas darbi, zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana, fasādes apdares - gludā apmetuma, atjaunošanas darbi, baznīcas torņa papildus darbu īstenošana. Turpinās darbs pie smilšakmens detaļu izpētes un restaurācijas koncepcijas izstrādes.

Aprēķināts arī pagājušajā rudenī torņa fasādē atklāto, iepriekš neplānoto, darbu apjoms un izmaksas – tās ir 87000 EUR. Daļu no šīm izmaksām plānots segt, izmantojot Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Liepājas pašvaldības un citu organizāciju projektu konkursos iegūtos finanšu līdzekļus.  Tomēr, šādi iegūtie finanšu līdzekļi, nebūs pietiekami visas summas segšanai, tāpēc pašlaik īpaši nepieciešams ir ziedotāju atbalsts. Ziedot restaurācijas atbalstam varat ŠEIT

Pateicamies ikvienam ziedotājam par līdzšinējo ieguldījumu!

Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros. Liepājas Sv.Trīsvienības ev. lut. draudze ir viens no pieciem projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” sadarbības partneriem. Projekta vadošais partneris un finansējuma saņēmējs ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Būvdarbus Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai.


 
Foto: Aigars Prūsis

All rights reserved © 2007. Created by MB Studija»